Trikraljevska akcija

“Glejte, glejte, kaj je tam,
trije kralji gredo k nam!”
Ljudska

Od leta 1994 se preko Misijonskega središča Slovenije obuja star običaj koledovanja, ki mu dodajamo pomen solidarnosti. Otroci in mladi, ponekod pa tudi starejši, kot koledniki hodijo od hiše do hiše, prepevajo in prinašajo blagoslov. Z zbranimi sredstvi vsako leto podpremo več projektov slovenskih misijonarjev.

Izvor trikraljevskega koledovanja
Trikraljevska akcija je po izvoru poganska šega, ki je označevala obhode ob prehodu starega v novo leto (Kalendae Januariae). Krščanstvo je obrednim obhodom – koledovanju dalo novo vsebino: pričeli so oznanjati veselo novico, da se je rodil odrešenik sveta, Jezus Kristus.
Poseben pomen so imeli koledniki v kmečkem okolju. K hišam so prinašali blagoslov za letino ter zdravje in srečo ljudem in živini, zato so bili zmerom in povsod dobrodošli in vredni plačila.
Običaj je bil razširjen in prisoten po vsej Sloveniji vse do druge svetovne vojne. Z leti so nekdaj številni koledniki po naših vaseh in mestih postali redkost. V večini krajev so nazadnje koledovali le še otroci. Bogastvo koledniških pesmi in običajev pa še vedno priča o živosti koledovanja na Slovenskem.

Namen trikraljevske akcije
Trikraljevska akcija ima pet glavnih namenov:
duhovni namen

Pomembno je, da se zavedamo, da smo vsi lahko misijonarji in oznanjevalci evangelija. Poklicani smo, da prinašamo veselo oznanilo, da smo nosilci upanja. Koledniki postajajo pogumni znanilci vesele novice o Jezusovem rojstvu.
kulturni namen

Koledniška tradicija je bila na Slovenskem pred II. svetovno vojno zelo živa. Trikraljevska akcija obuja to koledniško izročilo in ga plemeniti z globljim pomenom – solidarnostjo z revnejšimi in potrebnimi pomoči.
izobraževalni namen

Spoznavanje dežel in različnih kultur. Preko darov trikraljevske akcije, ki so vsako leto namenjeni slovenskim misijonarjem, navzočih na vseh kontinentih, spoznavajo koledniki vsako leto novo deželo, življenje ljudi, naravne in kulturne znamenitosti …
vzgojni namen

Vzgoja za odprtost in solidarnost z drugimi je v veliki meri pomanjkljiva v današnjem vzgojnem in izobraževalnem programu šolstva, saj je vse večji poudarek na izobraževanju. Vzgoja k pripravljenosti za pomoč, dobrodelnost, sodelovanje … pa bo otrokom šele kazala smer k tistim vrednotam, za katere nas navdušuje evangelij.
dobrodelni namen

Zbiranje prispevkov za projekte slovenskih misijonarjev je nenazadnje namen, ki daje nov pomen koledovanju. Ni več le ljudski običaj, temveč se povezujemo z misijonarji po vsem svetu in preko njih z ljudstvi, plemeni ali narodi, ki so materialno ubogi in potrebni pomoči. Prav je, da imamo odprte oči za stiske bližnjih in tudi za stiske ljudi po svetu.

Prihodnost trikraljevske akcije – evangelizacija
V času, ko govorimo o novi evangelizaciji Evrope in se sprašujemo o smislu misijonskega delovanja nasploh, lahko kolednike imenujemo nove evangelizatorje. Prek najmlajših misijonarjev veselo oznanilo ponovno prihaja v sekularizirane domove naših mest in vasi.

Koledovanje na avstrijskem Koroškem
Trikraljevska akcija je v Avstriji kot nabirka za misijone že od leta 1954. Koledovanje je prvič organiziral salezijanski duhovnik Janez Rovan, ki je deloval med koroškimi Slovenci. Danes je akcija, ki so jo pričeli slovenski salezijanci na južnem Koroškem razširjena po vsej Avstriji in je ena najuspešnejših akcij pomoči tretjemu svetu. Pokojni prelat dr. Blueml je to akcijo pozdravil in predlagal, da postane škofijska akcija. Predlog je bil sprejet in sedaj je ta akcija ena vodilnih akcij pomoči v tretjem svetu. Trikraljevsko akcijo poznajo v mnogih deželah Evrope: v Avstriji, Nemčiji, Belgiji, Luksemburgu, na Švedskem ter tudi izven Evrope: v Avstraliji, Izraelu, Keniji in na Šrilanki.

Obuditev koledniškega običaja v Sloveniji
V Sloveniji smo koledniški običaj ponovno oživili. Misijonsko središče je organizirano akcijo pričelo v šolskem letu 1994/1995. Akcija poteka v obliki koledovanja od božiča do praznika svetih treh kraljev, 6. januarja. Osnovni nalogi oznanjevanja Jezusovega rojstva je tudi v Sloveniji pridružen misijonski namen. Denar, ki ga otroci naberejo s koledovanjem, je namenjen projektom slovenskih misijonarjev.

Priprava trikraljevske akcije
Da bi bilo koledovanje mogoče organizirati in dobro pripraviti v vedno večjem številu župnij, je vsekakor velika želja, s katero se je akcija začela. V pomoč pri pripravi in izvedbi akcije pa je tudi gradivo, ki ga je možno dobiti na Misijonskem središču Slovenije.

Gradivo obsega:

  • revijo, ki je namenjena sodelujočim otrokom – v njej so predstavljeni projekti misijonarjev in dežele, kamor so zbrana sredstva namenjena
  • brošuro za voditelje koledniških skupin – opis izvedbe Trikraljevske akcije v župniji s katehezama, predlogom oblikovanja maš za otroke, vzorcem koledovanja in koledniškimi pesmimi
  • letake – te delijo koledniki po hišah, da so ljudje seznanjeni s projektom in porabo denarja; v primeru, da ni nikogar doma, letak obvesti tudi o tem, da so bili koledniki pri hiši
  • identifikacijsko izkaznico – na njej je žig župnije in podpis župnika, ki s tem jamči, da se bodo zbrana sredstva oddala v Misijonsko središče Slovenije
  • plakat, na katerega napišete datum obiska kolednikov pri družinah in ga razobesite v župniji

Ponujamo tudi možnost izposoje vzorcev koledniških oblek in vseh dodatkov.

Srečanja kolednikov
Ob koncu Trikraljevske akcije priredimo srečanja kolednikov po posameznih škofijah. Tu se koledniki posameznih župnij predstavijo in si tako izmenjajo izkušnje. Srečanje popestrimo z različnimi glasbenimi skupinami, obiskom misijonarja ki predstavi sadove Trikraljevske akcije ter zaključimo s sveto mašo.


Darove za Trikraljevsko akcijo lahko nakažete na:

Misijonsko središče Slovenije
Kristanova 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0201 4005 1368 933
koda namena: CHAR
BIC banke: LJBASI2X

namen nakazila: Trikraljevska akcija
referenca: SI00 249300