Botrstvo Zambija

Zambija leži v sredini južnoafriške celine na visoki planoti in je velika približno za 27 Slovenij. Kot večina afriških držav je polna otrok. Statistični podatki kažejo, da je 49% prebivalstva mlajšega od petnajst let. Samo majhen odstotek otrok v Zambiji pa zaključi osnovno šolo. Stroški uniform, učbenikov in različnih obveznih šolskih prispevkov so previsoki, da bi jih povprečna družina, ki ima osem do dvanajst otrok, zmogla. Enoletna šolnina oz. neizogibni stroški za osnovno šolo znašajo okoli 100 USD.

Misijon
Misijon, kjer je do novembra 2011 deloval pokojni p. Miha Drevenšek, je v mestu Ndola. P. Miha je odšel v misijone že leta 1977. Bil je duhovnik, minorit, a kot misijonar je postal tudi gradbenik, novinar, tiskar, mizar, ključavničar, mehanik … Ob vsem delu pa je bil tudi glasbenik, v roke je rad vzel kitaro in je bil v Sloveniji znan po glasbenih skupinah, ki jih je pripeljal v Slovenijo: Ba Cengelo, Ba Stella, The Habakkuk Brothers. Na misijonu v Ndoli je pred leti ustanovil radio Icengelo, vodil je tiskarno in urednikoval publikacije, ki jih tam izdajajo. Prav gotovo je veliko časa posvetil tudi otrokom in mladim, ki preko njegove velikodušnosti in z dobroto mnogih ljudi po svetu živijo lepše življenje.

Šolstvo
Šolsko leto se v Zambiji začne konec januarja ali v začetku februarja. Osnovna šola traja sedem let, srednja pa pet let. Ko otrok plača šolnino, lahko začne s poukom. Če nima denarja za učbenike, jih nima. Po podatkih je v zadnjem razredu osnovne šole večina otrok (90%) brez učbenikov. Dogaja se celo, da je kdo kljub temu, da je zaključil osnovno šolo, še vedno nepismen. Njihov šolski sistem vključuje preverjanje znanja učencev samo na koncu sedmega razreda. Drugače je preverjanje znanja skoraj nemogoče, saj je otrok preveč, razredi so premajhni. Če otrok izpitov ne naredi, šole ni zaključil. Če izpite naredi, se lahko vpiše v srednjo šolo. Šele po dvanajstih letih oz. zaključeni srednji šoli se lahko mladi izobrazijo tudi v različnih poklicih, katerih šolanje traja dve leti.

Botrstvo
Botrstvo v Zambiji smo začeli že meseca junija 2000. V sodelovanju s časopisom Delničar (kasneje Družinski delničar) se je oblikoval projekt pomoči zambijskim otrokom pri njihovem šolanju. Več kot tisoč dvesto zambijskih otrok ima botre v Sloveniji. Vsak boter plačuje mesečno 12,00 EUR ali letno 144,00 EUR. S tem zneskom se krijejo stroški šolanja enemu otroku. Posameznik, ki se odloči, da postane boter zambijskemu otroku, prejme fotografijo otroka ter nekaj njegovih osnovnih podatkov. Z mesečnim ali letnim darom otroku omogoča šolanje – z denarjem se krijejo stroški šolnine, šolske uniforme, dobi tudi zvezke in knjige, ki jih potrebuje. Dvakrat letno vsak boter prejme dopis s plačilnimi nalogi.

Projekt botrstva v Zambiji smo z letom 2024 zaključili.