Botrstvo Senegal

Senegal je obmorska država v Zahodni Afriki južno od reke Senegal. Na severu meji na Mavretanijo, na vzhodu na Mali, na jugu na Gvinejo in Gvinejo Bissau, na zahodu pa obkroža Gambijo in meji na Atlantski ocean. Senegal je dokaj mala država, na 196,712 km2 živi 17 milijonov prebivalcev. Njegova prestolnica je Dakar. Uradni jezik je francoščina, glavno domače narečje pa se imenuje Wolof. Prebivalci so pripadniki omaških plemen in ljudstev, med njimi je največ Volofov. Več kot 90 % Senegalcev je muslimanske veroizpovedi.

Misijon
Sestre uršulinke so prišle v Senegal leta 1963 na povabilo dakarskega škofa za vzgojo deklet. V letu 2023 bodo tako uršulinke v Senegalu praznovale 60-letnico prihoda v Thies. College v Thies ima dolgoletno tradicijo in danes šteje dobrih 800 učenk, od tega je 600 učenk muslimank ter 209 katoličank. Pripadajo tudi različnim etičnim skupinam. Danes šolo v Thiès (College St. Ursule) vodijo sestre domačinke.

Šolstvo
Šolski sistem v Senegalu je podoben francoskemu, saj je to nekdanja francoska kolonija. Šola je obvezna in brezplačna za vse otroke do 16 leta starosti. Zaradi omejenih virov in slabega povpraševanja po nadaljevanju šolanja se zakon ne izvaja dosledno. Zato je tudi nepismenost še vedno visoka, še posebej med žensko populacijo.
Šolsko leto poteka od oktobra do julija. Otroci najprej obiskujejo osnovno šolo, ki traja 6 let (starost 7-12 let), nato obiskujejo 4 leta srednje šole (starost 13-16 let) ter na koncu še višjo srednjo šolo, ki traja tri leta (starost 16-18 let).
V mestu je dostop do izobraževanja dober. Razlika glede možnosti za dobro šolanje med podeželskim in mestnim okoljem je zelo velika. Stopnja pismenosti dosega, po podatkih iz leta 2021, dobrih 56 %. V predšolsko vzgojo je vključenih manj kot 20 % otrok, osnovno šolanje pa zaključi manj kot 40 % otrok. Šolanje je tudi varovalni dejavnik pred različnimi oblikami izkoriščanja ter »prosjačenja« na ulici, kjer pogosto najdemo zlasti dečke.
Šolanje v College St. Ursula traja 6 let. Uršulinsko šolo v Thies obiskujejo večinoma dekleta muslimanske vere, saj je Senegal glede veroizpovedi močno muslimanska dežela. Muslimani cenijo vzgojo in se pogosto odločijo, da dajo svoje otroke v katoliške šole.

Botrstvo
College St. Ursula je zasebna katoliška šola, ki jo starši zelo spoštujejo in želijo vpisati otroke na to šolo. Kot zasebna šola imajo šolnino, starši plačajo tudi nakup uniform, šolskih knjig, potrebščin … Ob začetku šolskega leta prispevajo tudi delež v šolsko kantino. Tudi starši z malo prihodki si zelo želijo, da bi lahko vpisali hčer v College St. Ursula. Z vašim darom in botrstvom boste tudi njim to omogočili. Še vedno pa morajo tudi starši prispevati majhen delež, saj to ohranja njihovo soodgovornost za šolanje.
Mesečni prispevek znaša 15 EUR, kar pomeni 180 EUR na leto. S tem denarjem je poskrbljeno za stroške šolnine in prehrane, nakupa uniform, šolskih knjig in potrebščin. Dvakrat letno, v mesecu januarju in juliju, botrom pošljemo pošto s položnicami ter pismom misijonarja. Enkrat na leto pa vsak boter dobi obvestilo o tem, kako gre njegovemu otroku.