Botrstvo Ruanda

Ruanda je celinska država v Vzhodni Afriki. Na severu meji na Ugando, na vzhodu na Tanzanijo, na jugu na Burundi ter na zahodu na DR Kongo.

Prebivalci te regije so poleg pigmejskega ljudstva Twa bantujski Hutuji in od severa doseljeni Tutsiji. Hutuji, ki so večinsko prebivalstvo, se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom, medtem ko so Tutsiji živinorejci.

Upravno je Ruanda razdeljena na pet provinc (od leta 2006): severno, južno, vzhodno, zahodno in provinco mesta Kigali. Glavno mesto Ruande je Kigali, uradni jezik pa francoščina in kinyawanda.

Šolstvo
Osnovno šolo Saint Vincent de Paul so ustanovile Hčere usmiljenja sv. Vincencija Pavelskega. Šola je bila ustanovljena za otroke iz revnih družin, ki nimajo sredstev za kakovostno šolanje svojih otrok. V šolskem letu 2023-2024 ima šola v jaslih in osnovnošolskih oddelkih 515 otrok. Med temi 515 otroki jih večina prihaja iz revnih družin. Po procesu urbanizacije so bile številne revne družine potisnjene na obrobje mesta, kjer živijo v veliki revščini. Starši poskušajo najti občasno delo, s katerim preživljajo svojo družino. Njihovi stroški so zelo veliki, predvsem plačilo najemnine, hrane, oblačil …
Plačilo šolnine za šolanje otrok ter hrana zanje predstavlja velik problem. Otroci iz teh sosesk prihajajo v šolo sester usmiljenk. Sestre vidijo v otrocih potencial in jim želijo pomagati vsaj pri osnovnem izobraževanju, da bi jim tako omogočile lepšo prihodnost. Kajti če jim ne bodo pomagale in jih podprle, bodo otroci opustili šolanje ali se celo sploh ne bodo vpisali v šolo in bodo tavali po ulicah mesta. Želijo jim rešiti njihova mlada življenja. Ker postaja življenje v Ruandi vse težje, so revne družine in še posebej otroci v vedno večjih stiskah. Tako tvegajo, da bodo otroci opustili šolanje, saj nimajo sredstev za šolnine in šolske potrebščine.

Botrstvo
Glede na to, da te otroke čaka dolga šolska pot od vrtca do srednje šole, potrebujejo podporo, ki jim bo to pomagala doseči. Šolska pot se začne z vrtcem, ki traja tri leta, v osnovno šolo hodijo otroci šest let in prav tako še šest let v srednjo šolo. Šolanje na univerzi pa v Ruandi traja štiri leta. Sestre usmiljenke trenutno nudijo možnost šolanja v vrtcu in osnovni šoli.
Mesečni prispevek na mesec znaša 15 EUR, kar pomeni 180 EUR na leto. S tem denarjem je poskrbljeno za otrokove stroške šolanja, šolske potrebščine, malico in kosilo. Dvakrat letno v mesecu januarju in juliju botrom pošljemo pošto s položnicami ter pismom misijonarja. Enkrat na leto pa vsak boter dobi obvestilo o tem, kako gre njegovemu otroku.