Botrstvo Kambodža

Kambodža je dežela, velika za približno devet Slovenij. Leži v jugovzhodni Aziji ter meji na Tajsko, Laos in Vietnam. Ima čez trinajst milijonov prebivalcev. Večinsko prebivalstvo so Kmeri, drugi prebivalci pa so še Vietnamci, Kitajci ter nekaj manjših ljudstev. Po verski pripadnosti je večina prebivalcev budistov. Okoli 90% prebivalcev živi na 25% površine v ravnini okrog jezera Tonle Sap in ob Mekongu, drugi deli so redko naseljeni. Velika večina ljudi živi na podeželju, vendar se je poselitveni prostor močno skrčil zaradi številnih minskih polj.

Misijon
Mnogoštevilne družine se v Kambodži le s težavo prebijajo iz dneva v dan. Na podeželju je življenje še vedno zelo preprosto, brez elektrike in pitne vode, brez možnosti obiskovati vsaj osnovno šolo in za mnoge mlade brez možnosti zaposlitve. Tako novi rodovi množično hitijo v glavno mesto Phnom Penh, kjer upajo na boljši jutri zase in za svoje družine.
Na robu glavnega mesta je komaj pred nekaj leti začelo rasti novo naselje. Hiše se raztezajo na bivših riževih poljih. Življenje se tam šele začenja: priseljenci si najprej iščejo zaposlitev v kakšni bližnji tekstilni tovarni ali v turizmu. Mnogi v stiski sprejmejo vsako priložnostno delo, ne glede na plačo in delovne pogoje. Šele nato si iščejo stanovanje. Največkrat najemajo sobo, v katerih se stiska več delavcev skupaj ali pa cele družine v enem samem tesnem prostoru. Kuhajo kar pred hišo, na majhnih cementnih okroglih posodah, ki služijo za kuhalnik na oglje. Nekateri, ki so se znašli bolje, pa že najemajo na novo zgrajena stanovanja. Za mlade družine je naslednja skrb kam z otroki, da ne bodo zaprti doma ali pa na cesti, kjer nanje preži veliko nevarnosti. Na novem področju Phnom Penha do pred kratkim ni bilo osnovne šole.
Prav na željo staršev so sestre Hčere Marije Pomočnice s pomočjo dobrotnikov, tudi iz Slovenije,  zgradile osnovno šolo za učence od 1 do 6 razreda, za vsak letnik po dve skupini. Otrok v osnovni soli je čez štiristo. Prav tako v sklopu šole deluje otroški vrtec, ki sprejema otroke stare od 3 do 5 let. Otrok je preko dvesto.

Šolstvo
Šolsko leto se v Kambodži začne januarja in traja do konca novembra, ko otroci začnejo s počitnicami. Za mnoge starše je šolanje otrok v državnih šolah predrago. Kljub temu, da je pouk uradno brezplačen, morajo starši plačevati obvezne ure, ki jih imajo učitelji v želji po zaslužku v času izven pouka.

Botrstvo
Sestre bi rade do boljše prihodnosti pomagale čim več otrokom, vedo pa, da jih tamkajšnje življenje v marsičem ovira pri tem. Žal so priseljenci v mestu povsem odvisni od službe, ki pa je večkrat negotova. Upajo, da bo pomoč botrov, ki otroku zagotavlja izobraževanje, vzgojo in varnost, pomagala, da bodo vsaj nekatere družine zaživele v večji sigurnosti in lahko ostale v mestu. Trenutno so otroci v pri njih od otroškega vrtca do konca prve stopnje osnovne šole, se pravi do 6 razreda. Potem bodo otroci nadaljevali šolanje na državnih šolah. Drznejo si celo upati, da se bo mogoče v prihodnosti odprl program šolanja še od 7 do 9 razreda, to je do male mature ali pa celo do 12 razreda, ko z maturitetnimi izpiti zaključijo prvi del šolanja.
Z botrstvom v Kambodži smo začeli v letu 2007 in od takrat slovenski botri podpirajo že preko 500 otrok. Mesečni prispevek na mesec znaša 15 EUR, kar pomeni 180 EUR na leto. S tem denarjem je poskrbljeno za otrokove stroške šolanja, šolsko uniformo, malico in kosilo, ter osnovno zdravstveno oskrbo. Dvakrat letno v mesecu januarju in juliju botrom pošljemo pošto s položnicami ter pismom misijonarja. Enkrat na leto pa vsak boter dobi obvestilo o tem, kako gre njegovemu otroku.