20240409_205154-2

Misijonski otroci povezani po celem svetu

Med misijonskimi dejavnostmi posebno mesto zavzema misijonska animacija otrok, ali bolje misijonsko delo otrok za otroke. Tako je na svetovni ravni organizirana mreža Svetega otroštva ali Misijonskega otroštva, ki je tudi ena od štirih papeških misijonskih družb. Od 7. do 10. aprila 2024 je v Bukarešti potekala Konferenca Misijonskega otroštva Evrope (CEME), ki sicer poteka vsako drugo leto v eni od evropskih držav. Iz Slovenije sva se tega evropskega srečanja udeležila sodelavca Misijonskega središča Mateja Novak Kukovič in Janko J. Pirc. Prihodnje srečanje CEME bo potekalo leta 2026 na Slovaškem.

Konference v Bukarešti se je udeležilo 43 predstavnikov iz 21 različnih držav (Portugalska, Španija, Malta, Slovaška, Slovenija, Islandija in nordijske države, Latvija, Češka, Poljska, Hrvaška, Romunija, Francija, Belgija, Švica, Avstrija, Nemčija – Sternsinger, Nizozemska, Škotska, Anglija, Luksemburg, Irska). Med udeleženci je bila tudi s. Roberta Tremarelli, generalna tajnica Misijonskega otroštva iz Rima.

Mnogi od udeležencev so se konference udeležili prvič ali po daljšem premoru, zato je bil glavni cilj medsebojno spoznavanje, navezovanje stikov in izmenjava idej za misijonsko delo otroki. Večino konference je bilo zato namenjene predstavitvam dela v različnih državah. Po eno dopoldne pa je bilo posvečeno molitvenim delavnicam (Prayer Spaces), ki jih pripravljajo kateheti z Malte, in predavanju ob osrednji temi sodelovanja, ki ga je imel gost p. Marius Talos SJ. Ves čas konference je v avli stavbe potekal tudi sejem gradiv, ki smo jih udeleženci prinesli s seboj.

Srečanje je potekalo v samostanu patrov bosonogih karmeličanov v Snagovu blizu Bukarešte. Pri večerni maši drugega dne je narodni ravnatelj misijonskih družb v Romuniji Eugen Blaj iz rok francoskega škofa in narodnega ravnatelja misijonov Georgesa Colomba prejel relikvije blažene Pauline Jaricot, ustanoviteljice misijonske družbe za širjenje vere. Relikvije bodo izpostavljene v češčenje v kapeli Papeških misijonskih družb Romunije v Bukarešti. En dan je somaševanje vodil nadškof Bukarešte Aurel Perca, ki je pokazal veliko naklonjenost misijonski dejavnosti. Petje pri maši in v večernem programu pa je oblikovalo okrog 20 otrok iz skupine Misijonskega otroštva iz Romunije.

Vtisi s konference so zelo pozitivni. Udeleženci smo dobili veliko novih idej in spodbud za svoje nadaljnje delo. Kljub veliki raznolikosti držav Evrope so se med udeleženci spletle vezi pristnega prijateljstva in občestva, kar bo omogočilo tudi nadaljnje sodelovanje in izmenjavo katehetskih gradiv.

V Sloveniji Misijonsko središče za otroke in z otroki že pripravlja izredno lepa adventni koledar in trikraljevsko akcijo. Otroci so povabljeni, da postanejo nosilci dejavnosti, tako da spoznavajo misijonske tematike, redno molijo za misijone in občasno kaj darujejo za svoje vrstnike v misijonih. Naša velika želja je, da misijonsko delo otrok za otroke v Sloveniji še okrepimo in v ta namen postopoma pripravimo dodatne materiale za animacijo in katehezo. V ta namen smo pripravili tudi prvo otroško stran v Misijonskih obzorjih. Naj koristi pri spoznavanju države Mozambik in pri večanju misijonske zavesti med otroki, mladimi in odraslimi.

Pomembne misli

»Otrokom v misijonih ne pomagamo, ker so ubogi, temveč zato, ker so naši bratje in sestre.«

»Bog ima poslanstvo – mi sodelujemo v Božjem poslanstvu.«

»Cilj Misijonskega otroštva je: svetost otrok, molitev za zveličanje otrok, dnevna molitev in mesečni dar.«

Koristne povezave z gradivi

https://missiontogether.org.uk/ ; https://sds.mt/ ; https://prayerspacesinschools.com/ ; https://www.missio.cz/ ; https://www.misijnediela.sk/