Molitev za misijone

Ko se bliža misijonski mesec oktober in misijonska nedelja lahko za svojo osebno ali skupno molitev uporabite eno od naslednjih molitev za misijone in misijonarje.

Molitev za misijone 1

Gospod Jezus Kristus
ozri se na svoje misijonarje, duhovnike, redovnike in laike,
ki so vse zapustili, da bi svetu oznanjevali tvojo Besedo
in tvojo ljubezen.

Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora,
zavetje v puščavskem pesku, senca v ekvatorski vročini,
pomoč v premagovanju ovir, varnost pred padci.
Varuj jih v težkih trenutkih.
Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca,
ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi.

Naj ne iščejo človeških uspehov niti minljivih dobrin,
ampak se trudijo le za tvojo slavo in blagor duš.
Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja skozi življenje.
Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru.
Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.
Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja skozi življenje.
Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru.
Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.

Daj jim luči in moči, da bo svet vedno bolj spoznaval
tvoje blagoslovljeno ime in da ti bodo mogli
sredi vedno večjega števila tvojih sinov in hčera
peti pesem zahvale, odrešenja in slave.

Amen.

Molitev za misijone 2

Nebeški Oče,
ko je tvoj edinorojeni Sin Jezus Kristus vstal od mrtvih,
je svojim učencem naročil:
»Pojdite in učite vse narode
in jih napravite za moje učence.«

Ti nas opominjaš, da smo v moči našega krsta
tudi mi deležni misijonskega poslanstva Cerkve
in smo zanjo odgovorni.

Podari nam darove Svetega Duha,
da bomo pogumne in goreče priče
tvojega evangelija.

Misijonsko poslanstvo,
ki ga je Kristus zaupal svoji Cerkvi,
še zdaleč ni dovršeno.

Zato te prosimo za nove spodbude in učinkovite oblike,
da bomo znali Življenje in Luč prinašati v sedanji svet.

Pomagaj nam, da bi se vsa ljudstva srečala z
odrešujočo ljubeznijo in usmiljenjem Jezusa Kristusa,
ki s teboj živi in kraljuje
v edinosti Svetega Duha
zdaj in vekomaj.

Amen.

Molitev za misijone 3

Bog naš Oče, Ti si vir vsega dobrega.
Ti si vsejal v nas moč ljubezni,
da bi nas imenoval Božje otroke
in to resnično smo.

Nakloni nam moči, da odgovorimo na Tvoj klic:
naj živimo kot otroci, zbrani v Tvoji luči,
in tako vsem našim bratom bolje razkrivamo Očetovo ime.
Gospod Jezus, Sin večnega Očeta,

Ti, starejši brat mnogim zemeljskim sinovom,
želimo bivati v Tebi, sredniku med Bogom in ljudmi.
Prosimo Te, spomni se svoje Cerkve,
Božjega ljudstva, ki je na poti.

Povečaj v nas Božje darove,
da boš iz nas v Cerkvi naredil
znamenja Tvoje navzočnosti
in pričevalce Tvojega Evangelija.

Stvarnik Sveti Duh in binkoštni veter,
Ti si razsvetlil Cerkev v prvih časih,
Ti si razvnel srca apostolov.

Prebudi v današnji Cerkvi
pogumne misijonarje in misijonarke,
da bodo oznanjali Evangelij današnjim ljudem po svetu.

Marija, Jezusova in naša Mati.
Bodi v središču naše Cerkve,
tiste, ki nas spremlja na poti prenove.
Daj nam, da bomo sprejeli našo identiteto Božjih otrok.

Večni Bog, naredi nas poslušne Duhu Tvojega Sina,
naredi nas pozorne drug do drugega
v usmiljenju in ljubezni. Amen

Molitev k zavetnici misijonov,
sveti Tereziji Deteta Jezusa

Sveta Terezija, k tebi se obračam,
pomagaj mi s svojo priprošnjo,
da bom luč, veselje in upanje vsem,
s katerimi se srečujem
in naj ne pozabim nikogar širom sveta,
ki je v stiski in potrebuje pomoči in molitve.
Prosi tudi zame. Amen.

Molitev za misijonskega Duha

Sveti Duh, ki daješ pogum, navdihni Cerkev v našem času,
da se poda na misijonsko pot.

Ti si dejaven v tem svetu,
in ti pripravljaš srca, da se odprejo dejavni Jezusovi besedi.

Pridi nad vsakega od nas, da bomo v medsebojni podpori oznanjali
Veselo oznanilo odrešenja ljudstvom današnjega sveta.

Molitev: Daj, da bom misijonar

Gospod, pošlji me oznanjat Tvoje ime, Tvoj evangelij,
pošlji me pričevat za veselje, da verujem vate.
V obilju mi daj binkoštnega Duha!
Razsvetli me, da bom prepoznaval Tvojo voljo.
Daj mi moč, da ne bom popustil zaradi strahu ali razočaranja.
Nauči me potrpežljivosti za spoštovanje samostojne poti vsakega posameznika.
Nauči me pogumno spregovoriti, ko bo to potrebno
in molčati, ko ni čas za besede.

Položi v moje srce gorečo ljubezen do vseh, h katerim me pošiljaš.
Daj mi moči, da se jim pridružim,
milost, da jih razumem,
se dotaknem njihovega srca in njihovega razuma.
Nad vsem pa naj zajame moje srce ljubezen do Tebe,
da bom poslušen Tvojemu klicu in da vsak dan z Marijo izrečem:
”Zgodi se mi po Tvoji besedi!”

Molitev: Za našo Cerkev

Nebeški Oče, Tvoj sin nam je zaupal misijonsko delo.
Sprejemamo to službo.
Z zaupanjem in vztrajnostjo se podajamo na to poslanstvo
in si bomo z vsemi našimi močmi prizadevali za to delo.
Kot apostol Peter tudi mi ne moremo molčati,
ker je vera naša opora,
ker je upanje naš steber,
ker nas Tvoja ljubezen spodbuja.

Z močjo Tvojega Svetega Duha nas krepčaj,
da bomo sledili Jezusovemu zgledu,
oznanjali veselo novico ubogim,
osvobajali jetnike in vračali vid slepim.

Varuj in spremljaj ude naše Cerkve
v naši deželi in po vseh deželah,
kjer delujejo tuji misijonarji.
Med brati in sestrami se želimo medsebojno spodbujati
in oznanjati Tvojo osvobajajočo novico.

To Te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen

Molitev: Gospod Jezus, Ti si pot

Gospod Jezus, Ti si pot, ki nas vodi k Očetu.
Slavimo Te, ker si nam oznanil veselo novico odrešenja
in jo s svojim življenjem, svojo smrtjo in svojim vstajenjem tudi uresničil.
Hodil si po naših človeških poteh,
hranil si lačne množice, bil si občutljiv za vse naše stiske.

Hvaležni smo ti, ker si nam pokazal pot služenja v ljubezni.
Od sončnega vzhoda do zahoda si ljudstva učil s svojim zgledom
in nas hranil z besedami življenja.

Sedaj hočemo mi položiti naše noge v tvoje stopinje
in po Tvojem zgledu delati za blagor bližnjih.

Prosimo te za gorečnost Tvojega Duha,
da pristopimo k bratom in sestram vseh narodov
ter uresničujemo načrt ljubezni našega nebeškega Očeta.
Amen.


MISIJONSKI ROŽNI VENEC

Molimo kot običajni rožni venec. Vsaka desetka je namenjena misijonskemu delovanju Cerkve na eni izmed petih celin. Posamezne molitve za celine so od sv. Janeza Pavla II.

1. Desetka: Molimo za Afriko

V imenu očeta …

»Marija, Mati Cerkve, nate se obračamo z gorečo molitvijo, da bi Sveti Duh izoblikoval raznolike skupnosti v Afriki v plemenite hčere in sinove Cerkve, ki je podoba troedinega Boga«.

Oče naš … Zdrava Marija (10 x) … Slava Očetu …

O Bog, tvoj Sin Jezus Kristus nam je naročil: »Pojdite po vsem svetu in vse narode naredite za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal.« Sprejmi danes mojo molitev in trpljenje za uspeh dela misijonarjev v Afriki. Mene pa milostno blagoslovi.

Slava Očetu ….

2. Desetka: Molimo za Ameriko

V imenu očeta …

»Dragi Jezus, varuj svojo Cerkev in Petrovega naslednika, ki si mu zaupal, da skrbi za svoje ovce. Daj, da bo Cerkev v Ameriki cvetela in bogatela v svetosti«.

Oče naš … Zdrava Marija (10 x) … Slava Očetu …

O Bog, tvoj Sin Jezus Kristus nam je naročil: »Pojdite po vsem svetu in vse narode naredite za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal.« Sprejmi danes mojo molitev in trpljenje za uspeh dela misijonarjev v Ameriki. Mene pa milostno blagoslovi.

Slava Očetu ….

3. Desetka: Molimo za Evropo

V imenu očeta …

»Marija, Mati upanja, pomagaj nam, da bomo lahko sledili Jezusu in ga ljubili. On je upanje Cerkve, Evrope in vsega človeštva. S teboj kličemo: Pridi, Jezus Kristus! Naj upanje, ki ga je vlil v naša srca, obrodi sadove pravičnosti in miru.«

Oče naš … Zdrava Marija (10 x) … Slava Očetu …

O Bog, tvoj Sin Jezus Kristus nam je naročil: »Pojdite po vsem svetu in vse narode naredite za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal.« Sprejmi danes mojo molitev in trpljenje za uspeh dela misijonarjev v Vzhodni Evropi. Mene pa milostno blagoslovi.

Slava Očetu ….

4. Desetka: Molimo za Avstralijo in Ocenijo

V imenu očeta …

»Marija, MORSKA ZVEZDA, PROSI ZA Cerkev v Oceaniji, da bo zvesto sledila poti Jezusa Kristusa, pogumno oznanjevala resnico in živela v polnosti«.

Oče naš … Zdrava Marija (10 x) … Slava Očetu …

O Bog, tvoj Sin Jezus Kristus nam je naročil: »Pojdite po vsem svetu in vse narode naredite za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal.« Sprejmi danes mojo molitev in trpljenje za uspeh dela misijonarjev v Oceaniji. Mene pa milostno blagoslovi.

Slava Očetu ….

5. Desetka: Molimo za Azijo

V imenu očeta …

»Devica Marija, izprosi, prosim, da bodo vsi prebivalci Azije spoznali tvojega Sina, Jezusa Kristusa, edinega odrešenika sveta in tako okusili srečo in veselje v vsej polnosti. Marija, mati Azije, prosi za nas, tvoje otroke, zdaj in vselej«.

Oče naš … Zdrava Marija (10 x) … Slava Očetu …

O Bog, tvoj Sin Jezus Kristus nam je naročil: »Pojdite po vsem svetu in vse narode naredite za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal.« Sprejmi danes mojo molitev in trpljenje za uspeh dela misijonarjev v Oceaniji. Mene pa milostno blagoslovi.

Slava Očetu ….


MISIJONSKA MOLITVENA ZVEZA (MMZ)

Ljudem v misijonih in misijonarjem lahko pomagamo tudi mi, četudi smo daleč stran, če nimamo velikih finančnih sredstev, da bi zmanjšali revščino, če smo bolni in priklenjeni na posteljo ter nezmožni pomagati, deliti pomoč potrebnim … Podprimo delo misijonarjev z molitvijo! Naj nam bo zgled sv. Terezija Deteta Jezusa, zavetnica misijonov in Misijonske molitvene zveze, ki je svoje trpljenje, molitve in žrtve darovala za misijone.

Molivci, ki vsak dan zmolimo eno desetko rožnega venca in s tem kličemo blagoslov na delo misijonarjev, smo združeni v Misijonsko molitveno zvezo. Povezuje nas misijonski rožni venec, katerega vsaka desetka jagod s svojo barvo predstavlja določeno celino:

  • v ponedeljek molimo za Afriko – zelena barva
  • v torek molimo za Ameriko – rdeča barva
  • v sredo molimo za Evropo – bela barva
  • v četrtek molimo za Avstralijo in Oceanijo – modra barva
  • v petek molimo za Azijo – rumena barva

Vabimo vas, da se pridružite naši molitvi in postanete član Misijonske molitvene zveze. Vašo odločitev lahko sporočite v Misijonsko središče Slovenije.