ppoomm-simple-logo-it

predstavitev Papeških misijonskih družb novim škofom

V Rimu te dni poteka študijski seminar za nove škofe, ki ga organizira Dikasterij za evangelizacijo. Seminarja se udeležujeta tudi naša nova škofa msgr. dr. Maksimilijan Matjaž ter msgr. dr. Andrej Saje. Na seminarju so predstavili tudi Papeške misijonske družbe, katerih del je Misijonsko središče Slovenije.

Papeške misijonske družbe so v svojih 200 letih obstoja imele ključno vlogo, saj so podpirale ustvarjanje in življenje krajevnih Cerkva. Njihova naloga je zato vedno aktualna, je dejal nadškof msgr. Giampietro Dal Toso, predsednik Papeških misijonskih družb (PMD).

Ob predstavitvi Papeških misijonskih družb (Družbe za širjenje vere, Družbe svetega otroštva, Družbe sv. Petra apostola in Misijonske zveze) je nadškof spomnil, da v letu 2022 mineva dvesto let prve družbe, ustanovljene po navdihu Pauline Jaricot, ki je bila 22. maja letos razglašena za blaženo.

Dodal je: »Leta 1922 je papež Pij XI. družbam želel podeliti naziv ‘papeške’, nato pa Pij XII. naziv Misijonske zveze, da bi izrazil, da priznava njihovo karizmo in da so postale njegovo orodje podpore preko molitve in žrtvovanja, da so missio ad gentes Cerkve. Od takrat je celotno papeško misijonsko učiteljstvo vztrajalo pri pomenu družb.

Papeške misijonske družbe so prav zaradi svojega pomena za vesoljno Cerkev strukturirane na ravni vesoljne Cerkve, s kapilarno prisotnostjo kot morda nobena druga organizacija v Cerkvi,« je pripomnil in poudaril, da so samostojna entiteta, mreža, ki je strukturirana na nacionalni ravni s 120 nacionalnimi uradi, prisotnimi tudi na ravni škofij, torej »tudi škofovski, v smislu, da so v oskrbo zaupani tudi krajevnim škofom«.

Onstran pravnih norm je treba v družbah videti »lepo pastoralno priložnost: ker se vera krepi z dajanjem, kot je zapisal sveti Janez Pavel II. v Redemptoris missio, potem prebuditi misijonski čut v vernikih pomeni oživiti čut vere v njih. […] Name je naredilo velik vtis dejstvo, da je v več državah Družba za sveto otroštvo postala orodje običajne pastorale otrok. V tem smislu družbe v zadnjem času odkrivajo svojo vlogo v službi krajevne Cerkve za misijonsko formacijo,« je dodal.

Msgr. Dal Toso je ponovil: »Trije koncepti, ki povzemajo karizmo družb, so: vera, poslanstvo in univerzalnost. Brez vere ni poslanstva in človeka ni mogoče prepričati o pomenu poslanstva, če ne verujemo v Jezusa Kristusa, Božjega Sina, ki je postal človek za naše odrešenje. Poslanstvo pomeni deliti dar vere in ga torej gojiti. Univerzalnost družb pomeni, da nihče ne veruje sam, ampak da nas vse veže ista vera in isti zakramenti in zato, da skrbimo drug za drugega.«

Predsednik je škofe prosil, naj ohranjajo stabilen odnos z nacionalnim ravnateljem, ki usklajuje družbe na nacionalni ravni, zlasti v smislu misijonske animacije. Nato jih je pozval, naj nikoli ne opustijo molitve za misijone ter zbirajo in pošiljajo nabirke ob Misijonski nedelji v nacionalne urade. »Ena najlepših strani naših družb je, da k njej prispevajo tudi najrevnejše Cerkve,« je sklenil in spomnil, da PMD, zlasti Družba za širjenje vere, »pomaga vsem Cerkvam na misijonskih ozemljih na pravičen način«. Leta 2021 je Družba za širjenje vere podprla življenja mladih Cerkva s projekti v vrednosti 110 milijonov dolarjev. Tako »Družbe omogočajo, da se krajevna Cerkev odpre vesoljni Cerkvi. Ni krajevne Cerkve brez vesoljne Cerkve in obratno«.

Povzeto po: Agenzia Fides, 6. september 2022