+ Škof msgr. Metod Pirih … s srcem za misijone

Sporočamo žalostno novico, da se je včeraj, 23. marca 2021, po dolgotrajni bolezni poslovil škof msgr. mag. Metod Pirih. Msgr. Pirih se je rodil 9. maja 1936 v Lokovcu na Banjški planoti. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1963 in še istega leta imenovan za kaplana v Solkanu. Leta 1976 pa je na Papeški teološki fakulteti Teresianum v Rimu magistriral iz duhovne teologije.

Pred nastopom škofovske službe je bil spiritual v ljubljanskem bogoslovnem semenišču, tajnik škofa Janeza Jenka ter generalni vikar koprske škofije. Bil je tudi voditelj Pastoralne službe v Kopru in župnijski upravitelj župnije Podgorje. Škofovsko posvečenje je v koprski stolnici prejel 27. maja 1985, škofijo pa je po upokojitvi škofa Jenka prevzel 16. aprila 1987. Za svoje škofovsko geslo si je izbral besede: »Vate zaupam«. Vodenje koprske škofije je opravljal vse do leta 2012 in je bil v tem času znan po svoji izjemni dialoški drži.

Pri zahvalni daritvi za svoj jubilej zlate maše je leta 2013 v Logu pri Vipavi škof Pirih povedal: »Po zgledu papeža Frančiška, oba sva rojena isto leto, hočem delati in prispevati svoj delež za rast v veri naše škofije in Cerkve na Slovenskem, dokler bo Bog hotel. Pojdimo z Gospodom in Marijo naprej za dobro Cerkve in sveta.« To poslanstvo je s ponižnostjo nadaljeval kot pomožni škof, saj je brez zadržkov prepustil vodenje škofije sedanjemu škofu dr. Juriju Bizjaku.

A msgr. Pirih nikakor ni bil zagledan zgolj v svojo škofijo in cerkev na Slovenskem. Kot pravi škof in apostol Jezusa Kristusa, je njegov pogled segal »preko«. S strani Slovenske škofovske konference je bil imenovan za škofa, zadolženega za misijone. To funkcijo je od leta 2001, kot predsedujoči Medškofijskemu misijonskemu odboru, vitalno opravljal prav vse do smrti. Še 8 dni pred smrtjo je aktivno sodeloval pri vsebini dnevnega reda rednega občnega zbora, ki pa se ga zaradi poslabšanja zdravja žal ni mogel udeležiti. Škof Pirih je sodeloval pri vseh aktivnostih Misijonskega središča Slovenije, zlasti pa smo mu hvaležni za njegovo udejstvovanje in sodelovanje pri izvedbi Izrednega misijonskega meseca oktobra 2019, katerega je papež Frančišek razglasil z namenom, da bi se pričela preobrazba katoliške Cerkve v misijonskem duhu.

Vsi zaposleni v Misijonskem središču Slovenije smo zato trdno prepričani, da je slovenska Cerkev za nadaljevanje svojega misijonskega poslanstva, tako zelo spodbujenega s strani papeža Frančiška, v nebesih dobila mogočnega priprošnjika.

Škof msgr. mag. Metod Pirih – prejmite zaslužen počitek v nebeški domovini.