ADVENTNI KOLEDAR 2017

Letošnji Adventni koledar prinaša zanimivosti naših misijonarjev in misijonark iz različnih držav sveta o tem, kako ljudje štejejo čas in zlasti za kaj ga najraje namenjajo. Ob čudovitih risbah ilustratorja Juana Juvančiča bo iz dneva v dan otroke in mladostnike pripravljal na Jezusov prihod in vodil do spoznanja, zakaj je svet od Jezusovega rojstva začel šteti čas na novo; odkrili bodo še veliko zanimivosti o različnih narodih in verstvih glede štetja in rabe časa.
Vsak dan prinaša vprašanje, vezano na besedilo; eno preprosto nalogo kako naj uporabijo svoj čas za Jezusa ali bližnje ter mošnjiček, na katerega vpišejo, koliko bodo ta dan darovali za otroke v misijonih.

Kako pa bodo otroci zbirali darove? Za to poskrbi priložen kartonasti šparovček, ki ga bodo sestavili sami in ob božiču prinesli pred jaslice. Notri sta še družinska blagoslova (adventnega venčka in jaslic), kakšna navdihujoča misel, evangeljski odlomki in še kaj.

Darovi, zbrani v adventni akciji, so slovenski prispevek za svetovno otroško misijonsko akcijo Otroci za otroke, ki poteka na ravni Vesoljne Cerkve. Zbrane darove otrok zbirajo pri Svetem sedežu, natančneje v Papeški družbi svetega otroštva in jih nato razporedijo misijonarjem izključno za potrebe otrok in mladostnikov v misijonih. S sodelovanjem v akciji otroci ne samo, da pomagajo revnim, spoznavajo svet, vero, razvijajo čut za solidarnost z drugimi, temveč se tudi povežejo z vrstniki od vsepovsod, ter tako pomagajo graditi boljši, prijaznejši svet, svet vzajemnosti in prijateljstva, svet, v katerem bodo živeli kot odrasli.

Adventni koledar dobite pri svojem župniku, naročite ga lahko tudi pri Misijonskem središču Slovenije. V elektronski obliki, pa je na voljo tukaj.