CEME – SREČANJE V ZADRU (6. – 9. marec 2016)

JCF_5617Srečanje CEME (Conference de l’Enfance Missionaire Europeenne) je vsaki dve leti. Do zdaj je srečanje vedno potekalo v Luxemburgu, letos pa je bilo prvič drugje. V Zadru se je tako zbralo petintrideset predstavnikov iz dvajsetih evropskih držav. Srečanje je bilo namenjeno medsebojni izmenjavi dobrih praks dela z otroki. Seveda se vidi, da imajo večje države kot je Nemčija, Švica in druge, na tem področju že veliko izkušenj.

 Tema srečanja je bila izbrana na podlagi dogodkov zadnjih mesecev ob prihodu beguncev in migrantov iz celega sveta. Odlomek iz Svetega pisma je bil kot vodilno besedilo, ki je spremljalo naše delo: »… vzel je dete in njegovo mater ter se umaknil« (Mt 2,14) To je izziv za vse, ki se trudijo, da bi otrokom posredovali širino, dobroto, sočutje, solidarnost z vsemi otroki po vsem svetu. Otroci za otroke je moto, bolje rečeno spodbuda, da otroke nenehno spodbujamo k odprtosti za stiske otrok po vsem svetu. Ta spodbuda oz. akcija poteka v okviru Papeške družbe Sveto otroštvo. To ne pomeni, da je to skrb za kristjane po svetu, to pomeni, da moramo biti pozorni na vse, kar se dogaja po vsem svetu. Ves čas srečanja sem večkrat slišal, kako pomembno je, da imamo pri svojem delu otroke celega sveta. Voditelj srečanja je bil Marcus Offner, po rodu Nemec, ki je odgovoren za CEME. Njegovi sodelavki sta bili Martina Kraus in Jackie Pallas. Vsak dan je bila tudi možnost, da so nekateri predstavili delo, ki ga opravljajo za Sveto otroštvo. Vsi pa so imeli možnost razstaviti ves material, ki ga uporabljajo pri delu in spodbujanju otrok k misijonskemu delu. Pripomočki, ki jih uporabljajo posamezne države, so seveda spodbuda za nove ideje tistih, ki pridejo na ta srečanja.

Že v samem vabilu na srečanje CEME v Zadru je bil poudarek na položaju mladoletnih beguncev, njihov staršev in njihovih družin. Pomemben poudarek je bil tudi na tem, kako pravzaprav otroci danes doživljajo družino. Prikazali so zanimive izkušnje, ki so jih dobili na podlagi dela z otroki pred Sinodo o Družini leta 2015 v Rimu. Na podlagi tega smo videli, da se je treba včasih postaviti v vlogo otroka in videti, kaj pričakujejo otroci in kako oni gledajo na svet in vse, kar se na tem svetu dogaja. Kot glavno sporočilo pa je zvenelo: »NE POZABIMO NA OTROKE! VSE, KAR DELAMO, JE ZA LEPŠO PRIHODNOST OTROK NE SAMO V EVROPI, AMPAK PO VSEM SVETU.«

Ne gre samo za človekove pravice, za katere naj bi si prizadevali. Treba je vedno znova odkrivati človekovo dostojanstvo in tudi otroke vzgajati v tem duhu.

 PAPEŠKA DRUŽBA SVETO OTROŠTVO

V okviru papeške misijonske družbe svetega otroštva se je v Evropi izoblikovala posebna skupina, pravijo ji CEME (CEME – Conference de l’Enfance Missionaire Europeenne), ki povezuje vse narodne voditelje, ki delujejo na tem področju.

Kaj je pravzaprav Družba Svetega Otroštva (Pontificium Opus a Sancta Infantia)?

Družba Svetega Otroštva je leta 1993 praznovala 150-letnico ustanovitve. Leta 1843 jo je ustanovil škof Charles de Forbin-Jansoniz škofije Nancy v Franciji. Več papežev je kasneje potrdilo to združenje in jo priporočilo vsem škofom po vsem svetu. Poskrbeli naj bi za to, da bi se skrb za vzgojo otrok v misijonskem duhu ukoreninilo v vseh škofijah po svetu. Namenov Družbe Svetega Otroštva je več:

1. Vzgojiteljem pomagati, da v otrocih postopoma vzbudijo misijonsko zavest.

2. Pomagati otrokom, da v sebi razvijejo misijonski protagonizem (pomembno vlogo pri misijonski zavesti).

3. pomagati otrokom, da delijo svojo vero in materialna sredstva, zlasti z otroki na najbolj potrebnih področjih in v Cerkvah po vsem svetu.

4. Spodbujati misijonske poklice.

5. spodbujati, da se vse to vključi v program krščanske vzgoje, ki naj bi prevzela tudi misijonski vidik.

To je nekaj osnovnih poudarkov. Seveda je pomembno, da vsak po svoje prispeva k temu misijonskemu spodbujanju, kjer sta pomembni predvsem dve stvari. Poudarek na misijonski vzgoji in sodelovanje z najbolj potrebnimi otroki po vsem svetu, po vseh misijonih sveta. Vsakdo ima tukaj pomembno mesto in vlogo. Starši, vzgojitelji in mladi lahko sodelujejo pri tem delu kot animatorji.

Stane Kerin, ravnatelj MSS