UMRL MISIJONAR P. JOŽE GROŠELJ

Groselj Joze

V Zambiji je  v soboto,  20. aprila 2013 v Gospodu zaspal

jezuit misijonar

p. Jože Grošelj DJ (68).

Maša zadušnica za pokojnim bo v njegovi rojstni župniji Šmartno v Tuhinju v torek, 23. aprila ob 18 h.

Lepo vabljeni k sveti maši, da se Gospodu zahvalimo zanj in ga izročimo v Gospodove roke.

Kratek življenjepis pokojnega p. Jožeta Grošlja

Jože Grošelj je bil rojen 21. septembra 1944 v vasi Buč (župnija Šmartno v Tuhinju). Po končani ključavničarski šoli in večerni gimnaziji se je odločil za duhovniško pot in je vstopil v ljubljansko bogoslovje. Po enem letu je leta 1970, pri svojih 26 letih, vstopil k jezuitom, v noviciat v Mariboru. Nadaljeval je filozofske študije v Zagrebu (1971-72). Še kot bogoslovec je preživel v Zambiji dve leti, kjer je poučeval in se učil jezika.

Potem je bil poslan na študij teologije v Toronto v Kanadi (1973-77). V duhovnika je bil posvečen v Ljubljani 29.6.1977. Zatem je še eno leto študiral v Montrealu v Kanadi sredstva družbenega obveščanja. V misijone v Zambijo se je vrnil leta 1978. Tretjo probacijo je opravil leta 1984 v Spokane (ZDA); slovesne redovne zaobljube je dal leta 1987.

Službovanje v Zambiji:
1978 – 1983: predmestna lusaška župnija sv. Kizita (od 1979 dalje je bil župnik).
1985 – 1989: misijonska postaja Katondwe (ta postojanka ob meji z Mozambikom je zahtevna, saj je podnebje izredno nezdravo in naporno).
1989 – 1998: lusaška župnija Matero; v tem obdobju je bil tudi predstojnik skupnosti in konzultor provinciala.
1999: župnija v Kasungu, Malavi.
2001 dalje: župnik v Nangomi – vse do svoje smrti, 20. aprila 2013.

Župnija Nangoma pokriva veliko področje in ima okrog trideset podružnic. Obenem je v Nangomi misijonska bolnišnica in drugi projekti, ki skušajo ljudem na podeželju pomagati k razvoju.
P. Jože Grošelj je umrl le nekaj tednov pred načrtovano dokončno vrnitvijo v Slovenijo, kjer se je želel vključiti v pastoralno delo. Svoji knjigi življenjskih prigod je dal naslov »Vredno je vztrajati« (Družina 2011). P. Grošelj je vztrajal do konca in tako dopolnil svoje misijonarsko delo.
Bog ga je poklical k sebi iznenada, a verjamemo, da je bil notranje pripravljen in je naš priprošnjik za Cerkev v Zambiji, Malaviju ter Sloveniji.

Bogu hvala za p. Jožeta Grošlja. Naj v Njem najdeva polnost božje ljubezni!
Provincialat DJ