TRIKRALJEVSKA AKCIJA 2012-13

TRIKRALJEVSKA AKCIJA – KOLEDNIKI –
je sedaj že vrsto let velika zvezda vodnica, ki preko otrok prinaša veselje in blagoslov po družinah, povezuje župnijo v skupnem veselju ob praznikih in v novem letu – hkrati pa je zvezda dobrote, ki pomaga našim misijonarjem uresničiti projekte za pomoč otrokom in mladim v misijonskih deželah.

Prepričani smo, da vas ni treba več posebej prositi, nagovarjati in navduševati za plemenito akcijo, ki jo v imenu treh kraljev vsako leto izpeljete na tako enkraten način. Ne le, da se povezujete med seboj za veselo sodelovanje, povežete župnijo v družino, prinašate blagoslov Novorojenega za novo leto in razveseljujete ter bogatite otroke v misijonskih deželah.

DRAGI KOLEDNIKI!
Z veseljem se pripravite na letošnjo akcijo Treh kraljev. Tudi vi v letu vere pokažite, da je vaša vera živa in da jo z veseljem, dobro voljo in požrtvovalnostjo znate tudi pokazati.
Vsem, ki vam bodo pomagali in sodelovali z vami, želimo poguma in dobre volje. Vam pa tiste požrtvovalnosti in vztrajnosti, s katero ste z minulimi koledovanji osrečili že toliko otrok v misijonskih deželah.

Naj VAŠE VESELJE ZA SREČO DRUGIH ne usahne.

Hvala vam in naj vas Bog blagoslavlja!

Letošnja požrtvovalnost kolednikov in dobrota ljudi bo osrečila s projekti za otroke pri naslednjih misijonarjih:

TRIKRALJEVSKA AKCIJA 2012/2013

Mladim po svetu hudo se godi,
z darovi jim radi pomagajmo vsi.

TONE KERIN, lazarist – MADAGASKAR
CESTA in ŠOLA
– Otroci hodijo v šolo po več kilometrov po zelo nevarnih poteh. Zato moramo narediti mostove, poravnati cestišče in zgraditi novo šolo. Hkrati bo to lažja in hitrejša zdravstvena oskrba bolnikov.

S. MARJETA ZANJKOVIČ, salezijanka – MADAGASKAR
OTROŠKI VRTEC
– V tem delu predmestja je velika brezposelnost in revščina. Otrokom bomo zagotovili vzgojo in v stiku z njihovimi družinami bomo imeli pozitiven vpliv na razvoj predmestja.

S. AGATA KOCIPER, salezijanka – BRAZILIJA
INTERNAT
– Mladim, ki preverjajo in iščejo poklic, želimo omogočiti s tem projektom bolj prostorno formacijsko hišo, ki bo pripomogla k osebnemu zorenju in oblikovanju ter urejenemu vstopu v življenje.

S. VESNA HITI, usmiljenka – RUANDA
OSNOVNA ŠOLA
– V predmestje želimo dati dobro osnovnošolsko izobrazbo ter človeško, duhovno in moralno vzgojo revnim otrokom, katerih starši nimajo možnosti, da bi otroke vpisali v privatne šole..

MARIJINE SESTRE – BENIN
SIROTIŠNICA –
Z izgradnjo sirotišnice bi lahko otrokom brez staršev in revnim otrokom omogočile zavetje, preživetje in izobrazbo ter pripravo na normalno življenje. Obvarovale bi jih tudi pred ulico in izkoriščanjem.

S. LJUDMILA ANŽIČ, salezijanka – KAMBODŽA
ŠOLA ZA DEKLETA
– Omogočiti mladim nadaljevanje kvalitetnega šolanja, da bo čim več mladih iz najbolj revnih družin prišlo do poklicne izobrazbe, predvsem pa dozorelo v poštene ljudi in odgovorne državljane.

Z veseljem zato vsi radi darujmo,
tudi letos z dobroto življenja rešujmo.

SREČANJE KOLEDNIKOV 2013
Po končanem koledovanju vabimo vse kolednike, da se udeležite SREČANJA KOLEDNIKOV

CE Celje – AM Slomšek 19.01.2013
KP ŠG Vipava 12.01.2013
LJ ŠG Šentvid nad Ljubljano 19.01.2013
MB Slovenj Gradec 12.01.2013
MS Veržej 12.01.2013
NM NM Baragov dom 12.01.2013

Srečanje se prične povsod ob 10. uri in se zaključi ob 14. uri.
Svojo udeležbo takoj po končanem koledovanju sporočite dekanijskemu animatorju za misijone, ta pa bo sporočil škofijskemu animatorju.
Pridite z veseljem in osrečite še druge!