ZNAMKE VSEH VRST

Misijonom lahko pomagamo na različne načine. Eden izmed njih je tudi zbiranje znamk. Doma pobrskajte med starimi razglednicami in pismi. Znamke previdno izrežite tako, da ostane okoli znamke še najmanj ½ cm papirja na katerem je znamka nalepljena. Spravite jih v kuverto in jih pošljite v misijonsko pisarno.

Znamke zbiramo v misijonski pisarni za g. Franca Saksida iz Trsta. On te znamke proda ter denar od prodaje nameni našim misijonarjem.

Hvala vsem, ki se boste zavzeli  svoj prosti čas darovali zato, da se bo otrokom po svetu bolje godilo.Dragi prijatelji misijonov, veliko vas že leta sodeluje in mi pomaga pri zbiranju znamk v misijonski namen. Ta dobrodelna znamkarska akcija traja že preko dvajset let, zato sem vam iskreno hvaležen tudi v imenu naših misijonarjev. Vljudno vabim še nove zbiralce, tako da se bo naša znamkarska družina še bolj razširila. Cilj je in bo vedno isti: pomagati vsem tistim v misijonih, ki so v stiski.

Še naprej lahko izročite znamke v Misijonski pisarni, Kristanova 1, v Ljubljani
ali pa na moj naslov: Saksida Franc ul. Biasoletto 125, 34142 Trst/Trieste, Italija.

Franc Saksida