Koledovanje po župnijah (TKA 2013/14)

GORNJA RADGONA1GORNJA RADGONA – 26.12.2013

Koledovanje ali Trikraljevska akcija v občini Gornja Radgona.
Koledovanje ali Trikraljevska akcija postaja vedno bolj razširjena in tradicionalna na slovenskih tleh. Nešteto otrok, mladine in starejših je v minulih letih stopalo po tej poti petja, molitve, veselja, druženja – prinašanja voščil in blagoslova ob praznikih in v novem letu. Koledniki so bili vedno prinašalci veselja in povezovalci župnije. Veselje, ki se širi po vsej fari, seže preko meja Slovenije v daljne kraje, kjer pa zaradi revščine in zaostalosti, preganjanja in bolezni, stiske in osamljenosti – ni vedno tako prijetno, kot je to pri nas. Trikraljevska akcija tako postaja vesela in učinkovita pomoč za reševanje največjih stisk v misijonskih deželah. V temi revščine živijo s preprostimi ljudmi tudi naši misijonarji. Ravno oni so v teh dneh hvaležni vsem pogumnim kolednikom, ki jim ne bo žal napora, ki se ne bodo bali mraza, ki jim ne bo nerodno stopiti do hiše.
Tudi letos poteka tradicionalno po radgonski fari koledovanje ali trikraljevska akcija, v katero ta namen prav te dni do novega leta stopa kar trideset otrok veroučencev od četrtega do devetega razreda, ki so oblečeni v oblačila svetih treh kraljev in pastirjev. Letošnja Trikraljevska akcija poteka v organizaciji in ob pomoči radgonskih skavtov, kateri spremljajo in skrbijo za red in varnost na terenu. Pomen koledovanja je, vsem ljudem v župniji oznaniti, da se je rodil Jezus, Odrešenik sveta, ki nam prinaša upanje.
Trikraljevsko koledovanje je po izvoru poganska šega, ki je označevala obhode ob prehodu starega v novo leto (Kalendae Januariae). Krščanstvo je obrednim obhodom – koledovanju dalo novo vsebino: začeli so oznanjati veselo novico, da se je rodil Odrešenik sveta, Jezus Kristus. Poseben pomen so imeli koledniki v kmečkem okolju. K hišam so prinašali blagoslov za letino ter zdravje in srečo ljudem in živini, zato so bili vedno in povsod dobrodošli in vredni plačila. Običaj je bil razširjen in prisoten po vsej Sloveniji vse do druge svetovne vojne. Z leti so nekdaj številni koledniki po naših vaseh in mestih postali redkost. V večini krajev so nazadnje koledovali le še otroci. Bogastvo koledniških pesmi in običajev pa še vedno priča o živosti koledovanja na Slovenskem. V Sloveniji se koledniški običaj na pobudo Misijonskega središča Slovenije poskuša znova oživeti. Misijonsko središče je organizirano akcijo začelo v šolskem letu 1994/1995.
Akcija poteka v obliki koledovanja od božiča do praznika svetih treh kraljev, 6. januarja. Osnovni nalogi oznanjevanja Jezusovega rojstva je tudi v Sloveniji pridružen misijonski namen. Denar, ki ga otroci naberejo s koledovanjem, je namenjen projektom slovenskih misijonarjev. Tako so v lanskem letu denimo namenili denar za izgradnjo ceste in šole na Madagaskarju, izgradnjo srednje šole v Etiopiji, izgradnjo sirotišnice za otroke v Beninu, za izgradnjo osnovne šole v Ruandi, hišo za brezdomce v Ukrajini, hišo za dekleta v Ugandi itd … Letošnjo nabirka pa je tako namenjena za izgradnjo srednje in osnovne šole na Madagaskarju, vzgojni izobraževalni center na Madagaskarju, popravilo vrtca v Izraelu, opremo šole v Malaviju, prostor za zbiranje, učenje in vzgojo, ter opremo dvorane v Ruandi, pomoč pri razvoju, zaposlitvi ter opismenjevanju prebivalstva v Senegalu, itd.
Vsem faranom iz radgonske fare je tako bil na edinstven način prikazan stari običaj koledovanja in s tem tudi ponujena priložnost, da lahko s svojimi prispevki pomagajo tistim, ki so najbolj potrebni pomoči v stiski in bedi, pomanjkanju, bolezni in trpljenju. Vsem, ki so se letos odzvali in odprli vrata svojih domov, ter sprejeli kolednike, iskrena hvala, vsem tistim, ki se pa niso odzvali pa velja povabilo za naslednje leto v upanju, da v sebi začutijo klic usmiljenega srca.
foto in tekst Marjan Slavič

TABORTABOR – 7.1.2014

Koledovali smo dvajsetič
Sv. Jurij ob Taboru! Smo majhna župnija, na obrobju Savinjske doline s približno petsto hišnimi številkami, ki so porazdeljene med sedem naselij. Približno tretjina jih je posejanih, da ne rečemo razgubljenih, po okoliškem hribovju.
Med temi domovi smo v Trikraljevski akciji 2013-2014 trije kralji s spremstvom že dvajsetič oznanjali veselo vest: »Nam rojen je Odrešenik sveta«, prinašali blagoslov in zbirali sredstva za vrstnike v misijonskih deželah.
Pred dvajsetimi leti smo začeli koledovati na pobudo Misijonskega središča Slovenije. Prvo leto smo pripravili samo dve skupini, ki smo ju sestavili iz takratnih ministrantov. Pa še ti dve skupini sta nekaj prvih hiš obiskali skupaj, da sta premagali začetno tremo. Ljudje so nas v veliki večini sprejeli s pravim, iskrenim navdušenjem. Neka gospa je nekoč pred nami celo pokleknila in molila. Prvo leto smo koledovali kar štiri dni in bili na koncu že čisto onemogli, saj smo velik del poti hodili peš. Poleg prispevkov za vrstnike v misijonih, smo na naše veliko presenečenje dobili tudi zelo veliko sladkih dobrot. Ker polnih vrečk sladkih dobrot nismo mogli nositi s seboj, smo jih kar v sneg zakopali in jih pobrali, ko smo se vračali.
V dvajsetih letih koledovanja smo se marsičesa naučili, doživeli veliko lepega in premagali vse mogoče vremenske razmere: od lepega, skoraj pomladnega vremena, preko sneženja, ledenega dežja, poledice, zelo visokega snega, nameščanja verig, blata, … celo klicali smo na pomoč traktor, da je našo sodobno kamelo (avto) potegnil iz blata. Hvala Bogu, vedno se je vse lepo izšlo. Nikoli ni prišlo do nobenih poškodb, niti do prehlada.
Letos smo koledovali v sedmih skupinah. To je skoraj tretjina vseh veroučencev naše župnije. Koledovanje smo opravili v enem dnevu. Zjutraj smo bili pri sv. maši. Ob njenem zaključku smo prejeli poseben blagoslov kolednikov, nato pa veselo odšli na pot. Petim skupinam so pomagali šoferji s sodobnimi kamelami. Dve skupini pa sta pot opravili peš. Javilo se je tudi sedem gospodinj oziroma družin, pri katerih smo koledniki imeli kosilo. V popoldanskih urah nas je začel blagoslavljati dež, vendar smo pogumno vztrajali in akcijo v večernih urah uspešno zaključili. Zbrali smo skoraj 3.200 evrov in veliko sladkih dobrot, ki si jih vsako leto ob koncu akcije bratsko razdelimo.
Ker obiščemo prav vsako hišo v župniji, včasih naletimo tudi na neprijazen sprejem. Tem ljudem samo vljudno razložimo pomen koledovanja, jim zaželimo vse dobro in nadaljujemo pot. Gospa katehistinja, ki nas vsa leta pripravlja na koledovanje, pa nam vedno naroči, da naj za te ljudi še dodatno molimo.
Vsako leto se udeležimo tudi škofijskega srečanja kolednikov. Vedno je lepo in zanimivo.
Koledniki, ki so v naši župniji koledovali pred dvajsetimi leti, so danes po večini že možje in žene. Kmalu bodo v koledniške vrste prišli že njihovi otroci. Eden prvih naših kolednikov je bil tudi duhovnik, gospod Danilo Jesenik, sedaj duhovni pomočnik v župniji Pobrežje pri Mariboru. Prav tako iz naših koledniških vrst izvira tudi bogoslovec 2. letnika, Matic Matija Lesjak. Nanju smo še posebej ponosni. Posebej ponosni smo tudi na to, da smo bili koledniki iz naše župnije leta 1998 tisti, ki smo Slovenijo in takratno našo škofijo Maribor zastopali na srečanju z nemškim kanclerjem Kohlom v Bonu.
Vsi res radi koledujemo, ker s tem razveseljujemo sofarane, pomagamo vrstnikom v misijonih in se imamo fajn.
Kolednice in koledniki župnije sv. Jurij ob Taboru

ODRANCIODRANCI – 30.12.2013
»Glejte, trije kralji, v lepi, zlati halji, na kamelah jezdijo.« S to pesmijo so koledniki, razdeljeni v deset skupin, prinašali k vsem družinam veselo oznanilo o Jezusovem rojstvu. Obenem so zbirali darove za projekte slovenskih misijonarjev, letos tudi za naši rojakinji s. Agato Kociper in za s. Mileno Zadravec. Svoje poslanstvo so začeli v župnijski cerkvi pri sveti maši, ko so se najprej sami srečali z Jezusom, nato pa to veselje, ki je polnilo njihova srca, ponesli med ljudi. Povsod so bili deležni lepega sprejema, darov za misijonarje in tudi sladkih darov zase. Vračali so se veseli in ponosni na poslanstvo, ki so ga opravili. Veselili so se tudi 2.853 EUR, ki so jih zbrali za otroke in mlade v misijonskih deželah. Hvaležni so Bogu, da so lahko opravili dobro delo. Hvaležni so ljudem za obojne darove. Hvaležni so tudi animatorjem, ki so jih spremljali na poti in že prej pripravili vse potrebno za izvedbo koledovanja.

PODKUMŠENTJURIJ-PODKUM – 28.12.2013
V naši župniji so se koledniki podali na pot od hiše do hiše v času novoletnih počitnic 26. in 27. decembra. Na pot se je podalo 15 kolednikov, razdeljeni v tri skupine. Domove so obiskali s pesmijo, voščilom za praznike in koledniškim besedilom. Koledniki so lepo sprejeti vsepovsod, kamor pridejo. Naše pravilo je, da se obišče prav vsako hišo kljub temu, da se moramo do nekaterih podati tudi peš. Naša župnija leži v hribovitem predelu in je sestavljena iz več vasi in manjših zaselkov, ki so od župnišča oddaljeni tudi po eno uro hoda. Zato nam to razdaljo pomagajo premagati animatorji, ki nam priskočijo na pomoč z avtomobili. Letos nam je služilo tudi vreme in vsi koledniki smo bili veseli in ponosni, da lahko tudi mi prispevamo nekomu za boljši jutri. Denar, ki so ga darovali naši krajani pa gre za pomoč na Madagaskarju.
Mateja Kos

RAZBORRAZBOR pri Slovenj Gradcu – 6.1.2014
Da Razbor ni le majhna vasica, kjer živimo skromni kmetje in preprosti ljudje, je dokazala letošnja trikraljevska akcija. Ko gre za stisko drugega, premoremo več kot dobro in plemenito srce, saj z zbranimi darovi že četrto leto prinašamo upanje tistim, ki jih bremeni revščina. Kljub dežju smo se koledniki podali od hiše do hiše ter s svojo prisrčnostjo in žarom oznanjali mir in dobroto. Vsem smo hvaležni za lep in topel sprejem, za vsak dar in spodbudo.
Urška Glasenčnik

VERZEJVERŽEJ – 28.12.2013
Glejte, trije kralji, v lepi zlati halji, na kamelah jezdijo … v Veržeju so se letos kar tri skupine, sicer brez kamel, odpravile na obisk domov po Veržeju, Banovcih in Bunčanih ter jim prinesle božičnega blagoslova, miru in topline.
Frančiškovi otroci pod vodstvom župnika Jožeta in s. Zalike so se tudi letos z veseljem odeli v kraljevska oblačila, v roke vzeli kadilo, kredo in trikraljevske lističe z namenom zbiranja sredstev za misijone ter od vrat do vrat povezovali farane v vseh treh vaseh veržejske občine.
Kljub skromnemu življenju ob Muri pa solidarnost, tako kot drugje po Sloveniji, ljudi še vedno najbolj povezuje, pa naj si bo za domače potrebe ali pa za potrebe naših misijonarjev, kot v primeru Trikraljevske akcije. Vse to odraža čar praznovanja božiča in pristna vera slovenskega človeka.
tekst in foto: J. Ž

VRHPOLJE pri V 2VRHPOLJE PRI VIPAVI – 6.1.2014
V naši župniji Vrhpolje pri Vipavi, kamor spadata vas Vrhpolje in Duplje ter zaselek Zavetniki, smo tudi letos, osmič zapovrstjo, v soboto, 28.12.2013, izvedli trikraljevsko akcijo. Zbralo se je 40 veselih otrok v starosti od 5let do 15 let. Razdelili smo se v pet skupin, se oblekli v angela, kralje in pastirje in tako oblečeni odšli v župnijsko cerkev, kjer je g. župnik Janez Kržišnik blagoslovil kolednike in krede. Po blagoslovu so koledniki veseli odšli po domovih, kjer so s pesmijo in molitvijo podarjali božično veselje in blagoslov Novorojenega. Vaščani so kolednike z veseljem sprejeli in jih obogatili s svojimi darovi. Naj vse te molitve, žrtve in darovi obogatijo in osrečijo otroke in naše misijonarje v oddaljenih deželah, da bodo dobili nov vrtec, šolo, opremo za šolo, da bodo lahko v močvirju v Braziliji zgradili most …
Po končanem koledovanju so se vsi koledniki zbrali na družinski pizzi in soku, se še malo poveselili in si z radostjo porazdelili sladkarije, ki so jih bili deležni na svoji trikraljevski poti.
V nedeljo pred sv. Tremi kralji so pri nedeljski maši še enkrat v cerkvi voščili in pred zbranim občestvom.
Bogu hvala za vse prejete darove in blagoslove.
Pripravila Silvana Lavrenčič

JAVORJE nad ŠL 1JAVORJE – 7.1.2014
Javorska župnija je bolj majhna, pa vendar zelo aktivna, kajti poleg miklavževanja in božične igrice so se letos mamice na hitro odločile, da bodo imeli tudi trikraljevsko akcijo in to prvič. Šest otrok iz 6. in 7. razreda se je odločilo, da bodo pomagali z zbiranjem denarnih sredstev za pomoč našim misijonarjem.
Tako kot sta Marija in Jožef trkala po betlehemskih hišah in prosila prenočišča, tako so tudi navdušeni mladi koledniki po blagoslovu na svetega Štefana dan pričeli nositi trikraljevski blagoslov od hiše do hiše in zbirati darove, s katerimi bodo osrečevali svoje ubožne vrstnike v daljnih deželah. Povsod so bili zelo lepo sprejeti, predvsem starejši so bili veseli njihovih božičnih pesmi, zato je ta akcija še bolj povezala župnijo. Po vsakem dnevu so bili utrujeni, čeprav so jih skrbni starši vozili od vasi do vasi in ob koncu zagotovili, da bodo naslednje leto zopet sodelovali v TKA. Za nagrado se bodo še ves mesec sladko držali od sladkarij, ki so jih prejeli.
MK (Marija Kokelj)

ČRNEČE 4ČRNEČE – 4.1.2014
Trikraljevsko koledovanje je tudi to leto bogatilo božične praznike v naši župniji. Pet skupin kolednikov je v dneh od 26. decembra do 4. januarja obiskalo domove in ljudem prinašalo veselo oznanilo o božjem rojstvu ter voščila za novo leto. Kolednike so povsod prijazno sprejeli in namenili darove za mlade v nekaterih deželah, kjer delujejo slovenski misijonarji in misijonarke.
Franci Kotnik

BREZNICA 6BREZNICA – 14.1.2014
Letošnje trikraljevske koledniške akcije se je na Breznici udeležilo 40 otrok. Razdeljeni smo bili v pet skupin in obiskovali smo domove v vseh desetih vaseh naše župnije. Kot vsako leto, smo tudi letos šli tja, kamor so nas povabili. Poklonili smo se pri jaslicah 170-ih družin, prinašali blagoslov Svetega Deteta, voščili srečo in zbrali dar za misijone v znesku 2.472 evrov.
Z veseljem ostajamo koledniki tudi za naprej!
Barbara Kunstelj

40 KOLEDNIKOV

Letos 40 kolednikov
sprejelo je vabilo
in Božji blagoslov v 170 domov
v naši župniji je nosilo.

Smo s pesmijo oznanjali,
da Dete je rojeno,
ki ljubiti nas uči
in vabi biti eno.

Drugje se sreča ne dobi,
v ljubezni le prebiva,
če vsak za druge še skrbi,
se ne v samoti skriva.

Presrečni smo koledniki
domov od vas hodili,
hvaležni in veseli,
da smo toliko dobili.

Da ste z veseljem nas sprejeli
in nam odprli vrata,
Prisluhnili, nas pogostili,
dali dar za brata,

ki za življenje trepeta,
kot dete nebogljeno,
potrebuje, da mu kdo kaj da,
za lačna usta hrano.

Nas 40, vas množica
in svet bo rešen smrti zla!

Življenja se radujemo
in tkemo niti med ljudmi –

brez Njega jaz, brez mene ti,
brez nje on, brez nas vi …
ne mogli bi živet!

Preko darov povezani
smo zdaj postali eno.
Vsak blagoslov za svet.

Barbara Kunstelj

PODGORJE 2PODGORJE pri Slov. Gradcu 2014
Devetnajsto leto se naši Trije kralji župnije sv. Urha v Podgorju priključujemo misijonski Trikraljevski akciji Slovenije. Ob zelo slabem vremenu (dež, mrzel veter, megla, voda …) se nas je letos udeležilo največ doslej (kar 25 otrok in štirje odrasli župljani!). V treh skupinah smo se zbrali v naši cerkvi. Župnik je blagoslovil kredo in kadilo. Po skupni pesmi pred jaslicami smo odšli v Srednjo vas, Zgornjo vas in v Spodnjo vas župnije sv. Urha. Ker je bil »tretji sveti večer« nedelja, je bilo veliko ljudi doma. Od hiše do hiše je bila pot precej naporna. Ob dežnikih, ki smo jih zapirali gor in dol (jih je kdaj obrnil celo močan veter in dež !) smo počasi, a z veliko dobre volje obiskovali domove. Odpirala so se vrata (tu in tam smo se komu zasmili), odpirala so se tudi srca dobrih ljudi. Po petih urah naše poti, ko smo obiskali okoli 200 družin, smo se mokri in utrujeni vrnili v župnišče. Nabrali smo lepo vsoto denarja za potrebe slovenskih misijonov in tudi precej sladkarij. Večina teh bomo v teh dneh zapeljali v Dom ZDUM v Črno na Koroške ( center za usposabljanje mladine s posebnimi potrebami). Kljub dežju je bilo lepo prepevati in oznanjati ljudem prihod Odrešenika. Mislim, da bolj, ko smo bili mokri, bolj smo prepevali. Veselimo se že prihodnjega koledovanja in obiska Treh kraljev prihodnje leto, ki bo jubilejno. Saj bo to že dvajseto leto »kraljevanja«.
Lepo vse pri Misijonskem središču Slovenije pozdravljajo »Trije kralji« iz Podgorja pri Slovenj Gradcu.
Zanje se podpisuje in lepo pozdravlja,
Leopold Korat, župnik v Podgorju in Razborju

SELESELE – 5.1.2014
V nedeljo, 5. januarja2014, je gospod kaplan Damjan pri maši na Selah blagoslovil kredo in kadilo.
Popoldne smo se tri skupine kolednikov – veroučencev – odpravile od hiše do hiše – od srca do srca in prinašale blagoslov treh kraljev. Čeprav mokri od dežja, smo bili veseli, da so ljudje klub finančni krizi, ki jo čutimo, z veseljem darovali za slovenske misijonarje. Obiskali smo približno 60 gospodinjstev in zbrali 500,00 €. Otroci so bili veseli, da so naredili dobro delo in še lepo preživeli popoldan.
Mojca Tamše

AJDOVSCINAAJDOVŠČINA – 16.1.2014
Na deževno in megleno nedeljo, 5. januarja, so se koledniki odpravili na pot po domovih. Prinašali so blagoslov in zbirali darove za pomoč v misijonih. Pri sveti maši je duhovnik blagoslovil kredo ter »kralje in kraljice«. Na pot se je odpravilo sedem skupin, v katerih je bilo vključenih 25 otrok, skupine pa so spremljali starši in s tem pripomogli k boljši organizaciji in varnosti otrok. Koledniki so bili lepo sprejeti. Nekateri koledniki so se vrnili malo premočeni, a veseli, da so lahko zbrali lepo vsoto darov za pomoč v misijonih. Tudi letos so bili ljudje odprtega srca. Bog plačaj vsem kolednikom, njihovim spremljevalcem in vsem dobrim ljudem.
Irena Kogoj, foto: Sonja Kerkoč

ZREČEZREČE – 17.1.2014
V soboto, 28. decembra 2013, smo se koledniki – 9 skupin – podali na pot po Zrečah.
Z velikim veseljem smo oznanjali veselo novico, da se je rodil Jezus Kristus Odrešenik sveta. Zelo lepo smo bili sprejeti. In obdarovani. Ne le z izjemnimi sladkarijami, ampak tudi z velikim darom. Za naše misijonarje in njihove projekte smo zbrali 2.459,94 €. Nekateri so svoje darove prinesli v pisarno, tako, da je bilo za navedene projekte zbranih 2.600 €. Kot župnika me je razveselila pripravljenost otrok, a na poseben način pomoč voditeljev skupin, v glavnem pevcev odraslega pevskega zbora. Glede na dolgoletne izkušnje in odzive ljudi, zahtevam, da skupaj z otroki pred ljudi stopi vsaj eden odrasel. S tem se poveča zaupanje ljudi in radi darujejo za potrebe naših misijonarjev.
Toplo mi je pri srcu ob tej zgodbi darovanja in povezanosti z brati in sestrami v stiski. Še posebej pa me greje pogled na nalepko 20 + G+ M + B + 14, ki odslej pričuje na vratih marsikatere hiše, da smo se izročili v varstvo Vsemogočnemu. Naj varuje naše družine in našo zelo preskušano domovino.
Peter Leskovar, župnik

BAKOVCIBAKOVCI – 20.1.2014
Tudi letošnje koledovanje, drugo po vrsti v župniji Bakovci, smo izvedli člani Župnijskega pastoralnega sveta, takoj po prazniku Jezusovega rojstva, 27. in 28. decembra. V le dveh dneh (oz. v njihovih poznopopoldanskih urah), smo koledniki potrkali na vrata slehernega doma v naši župniji, s čemer smo veselo oznanilo Jezusovega rojstva ter njegov blagoslov ponesli v več kot 500 domov naše bakovske župnije. Istočasno je po župniji koledovalo kar sedem koledniških skupin, ki smo svojo pot skozi našo »puščavo in goščavo« pričeli z bogoslužjem v domači župnijski cerkvi ter s prejetim blagoslovom. Zadovoljni in srečni gospodarji so z veseljem odpirali vrata svojih domov in prihod veselih kolednikov je vedno znova privabljal hvaležen nasmeh na njihova lica. Zapeta pesem, izrečeno voščilo, zaznamovanje doma s koledniško nalepko in izročitev koledniškega darila v obliki knjižice molitev, je trkalo in odpiralo tudi vrata človeških src. Darežljive roke župljanov so, kljub težkemu in marsikje še kako skromnemu življenju, za potrebe misijonarjev v škatlice za darove, ki so jih držale roke naših rdečeličnih pastirčkov, skupno primaknile kar lep znesek. Po obisku zadnjega doma smo koledniki svoje poslanstvo zaključili v župnišču ob prijetnem druženju in pogostitvi. Pa ob podelitvi medsebojnih občutij in doživetij ter seveda ob trdnem zagotovilu, da koledovanje izvedemo tudi v naslednjem letu. Da bi obisk treh modrih in svetle zvezde, kot pravi naša stara koledniška pesem »Svetla zvejzda«, zopet vsakemu v naši župniji »na znanje dala, da je rojen naš Gospod«.
Gabika Vurcer

ZAPLANA 6ZAPLANA – 21.1.2014
Koledniki smo tudi letos po kraju obiskali ljudi, jim ponesli blagoslov in veselo oznanilo o Jezusovem rojstvu. Zelo smo veseli, saj smo bili lepo sprejeti, krajani pa so tudi letos dokazali, da so pripravljeni pomagati ljudem v stiski.
Zaplaninski koledniki (Klavdija Gantar)