Zdravstvena oskrba v kraju Senjere, Malavi; Pomoč obolelim z virusom HIV/AIDS in sirotam

Po vsem svetu se soočajo s težavami in posledicami virusa HIV/AIDS. Še posebno v Afriki je delež obolelih in prizadetih zelo velik. V Malaviju so prvi primer okužbe odkrili leta 1985. Do leta 1993 je med testiranimi ženskami v urbanih naseljih odstotek narasel na 30%. Prisotnost AIDS-a vpliva na Malavijsko socialno in ekonomsko infrastrukturo. Kmetje ne zmorejo več pridelati dovolj hrane, otroci ne morejo v šolo, delavci ne morejo podpirati družine ker so okuženi z AIDS-om ali pa, ker skrbijo za okuženega. Ta bolezen je pomemben dejavnik v omejevanju zmožnosti ljudi za pridelovanje hrane. Slaba prehrana in podhranjenost zmanjšuje odpornost ljudi. Hitreje pride do okužb, zlasti pa obolelost z malarijo. Mnoge družine so prisiljene, da zapravijo revne prihodke za zdravila ali pogrebe okuženih z virusom. Tako jim ne ostane nič, s čimer bi kupili semena in gnojila v najbolj kritičnem času sajenja.

Bolezen je prizadela vse družbene sloje v Malaviju. Med njimi so najbolj prizadete ženske (60% okuženih odraslih je žensk) ter mladi, stari od 13 do 24 let. Okuženi so tudi otroci. Konec leta 2007 je število otrok, ki živijo s to strašno boleznijo, naraslo na 91.000. Aids pa za seboj pušča tudi sirote, katerih je preko pol milijona. Po poročilu UNICEFA je skoraj 400.000 otrok mlajših od 15 let osirotelih zaradi HIV/AIDS-a.

Zaradi epidemije AIDS-a je v Malaviju umrlo že preko 650.000 ljudi. Vsako uro umre približno deset ljudi. V populaciji 14 milijonov ljudi jih en milijon živi z virusom HIV. Med odraslimi je to najpogostejši vzrok smrti, kar povzroči, da je povprečna življenjska starost zelo nizka. Z AIDS-om naj bi leta 2003 živelo okrog 900.000 odraslih (14,2% prebivalstva). Zaradi posledic okužbe vsako leto umre 84,000 ljudi (ocena leta 2003).

Večino Malavijcev nima dostopa do ustreznega nivoja zdravstvene oskrbe. Malavi ima dva zdravnika na vsakih 100.000 ljudi, kar je najmanj od vseh dežel, ki jih pokriva Poročilo človeškega razvoja 2006 Razvojnega programa ZN. V večini nudijo zdravstveno oskrbo privatne bolnišnice, ki so pod okriljem različnih cerkvenih institucij in nevladnih organizacij. Vendar je velik odstotek ljudi od zdravstvenih centrov, mobilnih klinik ali dispanzerjev oddaljenih tudi več kilometrov.

PAO, Senjere, pred obnovljeno ambulanto

S projektom ZDRAVSTVENA OSKRBA V KRAJU SENJERE, MALAVI; Pomoč obolelim z virusom HIV/AIDS in sirotam , samopomoči sirotam in okuženim ter prizadetim z virusom HIV/AIDS in njihovim sorodnikom p. Stanko Rozman omogoča kvalitetnejšo prehrano in življenje, z rednimi srečanji aids obolelih in prostovoljcev pa poskuša reševati stiske, s katerimi se soočajo aids oboleli. Posredno to pomeni učinkovitejše zdravljenje, ohranjanje dostojanstva ter zmanjšanje trpljenja in odrinjenosti (stigmatizacija) okuženih, njihovih otrok in prizadetih.

Profesionalna medicinska ekipa redno obiskuje ljudi, ki so zaradi bolezni priklenjeni na posteljo, jim nudi medicinsko oskrbo in jim deli zdravila ter hrano. Ekipa se tudi redno srečuje z ekipo prostovoljcev, s katerimi evalvirajo svoje delo in rešujejo morebitne težave na terenu.

Stanko Rozman je v okviru projekta ZDRAVSTVENA OSKRBA V KRAJU SENJERE, MALAVI; Pomoč obolelim z virusom HIV/AIDS in sirotam obnovil ambulanto v Senjere. Stavbo je bilo potrebno ometati in prebeliti ter narediti tla. Uredili so tudi okolico. Člani profesionalne ekipe se v njej redno zbirajo z bolniki in prostovoljci. Prostovoljci na teh sestankih redno poročajo o svojem delu na terenu, prav tako tudi rešujejo težave in zaplete v zvezi z oskrbovanjem zelenjavnega vrta. Redno v njej potekajo predavanja o HIV/AIDS-u ter ostalih boleznih, o preventivi, zdravljenju, o ravnanju z obolelimi .

Senjere, zalivanje vrta

Prehrambena varnost v Malaviju je zelo negotova. Da se povprečno zdravstveno stanje ljudi izboljša, je potrebno poskrbeti za ustrezno in zadostno prehrano. Projekt ZDRAVSTVENA OSKRBA V KRAJU SENJERE, MALAWI; Pomoč obolelim z virusom HIV/AIDS in sirotam je usmerjen v pomoč, predvsem pa v samopomoč okuženim in prizadetim z virusom HIV/AIDS. Zato so se v Senjere lotili učenja uspešnejšega kmetovanja. V okviru ambulante v Senjere so uvedli zelenjavni vrt, na katerem gojijo različno zelenjavo. Zelenjava, vzgojena na tem vrtu, dodatno pripomore ljudem k ustreznejši prehrani. To prakso so preko bolnikov in prostovoljcev razširili tudi po vaseh in po posameznih domovih. Poleg tega jih oskrbijo tudi s sadikami.

Zelenjavni vrt v okviru centra oskrbujejo bolniki in njihovi pomočniki. Pri tem so najbolj udeležene ženske. S tem na novo pridobljenim delom so bolnikom vrnili njihovo samozavest in spoštovanje, ki so ga zaradi stigmatiziranja in odrivanja družbe izgubili.

Kot dopolnilo k prehrani so uvedli gojitev spiruline. Spirulina je rod enoceličnih alg, ki je zelo prilagodljiva in jo je lahko gojiti. V naravi jo najdemo v raznovrstnih okoljih, kot npr. v prsti, pesku, močvirju, jezerih in morju. Najbolje uspeva v slanih vodah toplega podnebja. Uporablja se kot prehransko dopolnilo. Vsebuje vitamine in minerale, pomaga pa pri dvigovanju telesne teže. Njen vpliv je zelo ugoden za podhranjene otroke in bolnike z virusom HIV/AIDS. V okviru projekta ZDRAVSTVENA OSKRBA V KRAJU SENJERE, MALAWI; Pomoč obolelim z virusom HIV/AIDS in sirotam so jo začeli gojiti v za ta namen zgrajenih bazenih.

Zelo šokanten je podatek, da veliko več ljudi umre zaradi malarije, kot pa zaradi aidsa. Pa vendar vemo, da se pred malarijo lahko zaščitimo, če pa jo dobimo, je le ta ozdravljiva. Zato je zelo pomembno, da poleg borbe s HIV/AIDS-om, poskušamo zmanjšati tudi smrtnost odraslih in seveda otrok zaradi malarije. S tem namenom je bilo v okviru projekta ZDRAVSTVENA OSKRBA V KRAJU SENJERE, MALAWI; Pomoč obolelim z virusom HIV/AIDS in sirotam, kupljenih 352 mrež proti komarjem, ki so prenašalci malarije.

Predavanja o preventivi, zdravljenju bolezni in osnovnih dejstvih o HIV/AIDSu potekajo ob vsakem srečanju prostovoljcev s profesionalno skupino PAO, torej štirikrat na teden vsaj po eno uro. Namenjena so prostovoljcem, bolnikom, pa tudi vsem ostalim ljudem. Izobraževanje in osveščanje je bistveni del preventive. Potekajo tudi posebni tečaji za prostovoljce in za ostale ljudi.

Projekt ZDRAVSTVENA OSKRBA V KRAJU SENJERE, MALAWI; Pomoč obolelim z virusom HIV/AIDS in sirotam je finančno podprlo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.