Projekt oskrbe na domu, Kasungu, Malawi

Po statistiki je velik procent populacije v Malaviju HIV pozitivne. Na območju Kasunga živi skoraj 200.000 ljudi, od tega jih je veliko okuženih z različnimi boleznimi, še posebno s HIV/AIDS-om. Kot rezultat te pandemije je približno 20.000 sirot. Od tega števila jih misijon, kjer deluje p. Stanko Rozman, podpira 600. Poleg bolnih in sirot pa so ob tem prizadeti tudi sorodniki in prijatelji.

Da bi ublažili vplive HIV/AIDS-a na okužene in prizadete žrtve AIDS-a ter sirote, je p. Stanko Rozman začel s projektom Oskrba na domu, da bi tako preskrbeli medicinsko in socialno pomoč ter podporo za bolnike in njihove sorodnike.


Projekt je finančno podprlo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.