Internat za dekleta v Atede, Gulu, Uganda

Pred nekaj leti bi o Ugandi pisal vojna poročila. Tu je divjala vojna, ki je prizadela veliko ljudi. Na sto tisoče ljudi je bilo razseljenih. Bežali so v mesta, v begunska taborišča, izgubili so stik z zemljo, ki jih je stoletja preživljala. Otroci so se rojevali v taboriščih. In v teh taboriščih so v najbolj rosnih letih videli vse drugo kot kaj spodbudnega za življenje. Vse kar so videli je bilo nasilje, orožje, pobijanje, strah in boj za preživetje. Mesto Gulu je bilo znano v letih državljanske vojne, znano pa je tudi sedaj. Mesto je na severnem delu države, ob poti k novonastali državi Južni Sudan, lahko bi rekli na prepihu spopadov raznih skupin. Blizu mesta Gulu je tudi naselje, težko bi rekel vas, ki se imenuje Atede. Ljudje so se počasi vračali na svoje domove. Življenje išče spet pota za normalno preživetje, za človeka vredno življenje. In za napredek, za boljše življenje je potrebna tudi izobrazba. Državna šola je oprla svoja vrata, vendar to še ne more biti dovolj. Otroci hodijo po 10 kilometrov daleč v šolo in seveda vsak dan tudi iz šole. Veliko časa izgubijo s potjo. Misijonar Danilo Lisjak je začel graditi center, kjer bi poskrbeli za ljudi, ki tukaj živijo. Ena prvih idej poleg cerkvenega središča je bil internat za dekleta. Tako bodo več časa lahko uporabile za učenje.

Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 2011 na javnem razpisu sprejelo naš projekt INTERNAT ZA DEKLETA V ATEDE, GULU, UGANDA in ga podprlo z dvoletno finančno pomočjo. Tako sta Misijonsko središče Slovenije in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije s skupnimi močmi v Atede zgradila nov internat za dekleta, projekt pa je podprla tudi Slovenska Karitas. Za Atede in okoliške vasi to pomeni lepšo prihodnost.

Projekt sofinancira Vlada Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.