Koledovanje po župnijah (TKA 2014/15)

BAKOVCIBAKOVCI
»Svetla zvezda v temni noči nam pokaže semkaj pot,
da bi nam na znanje dala, da je rojen naš Gospod.«
S to staro koledniško pesmijo na ustih smo tudi letos bakovski koledniki, potem, ko je pod okriljem naše župnijske cerkve, po molitvi domačega župnika nad nami zavel božji blagoslov, že tretje leto zapovrstjo potrkali na vrata slehernega doma naše župnije. Kar pet koledniških skupin, sestavljenih iz odraslih župljanov, a letos v številčnejši sestavi, saj so se nam kot pastirčki pridružili birmanski pripravniki, se je takoj naslednji dan po božiču podalo na pot od hiše do hiše, od vrat do vrat ter tako veselo oznanilo Jezusovega rojstva in njegov blagoslov poneslo v skorajda vseh 500 domov naše bakovske župnije. Zapeta pesem, izrečeno voščilo, zaznamovanje doma s koledniško nalepko in izročitev koledniškega darila v obliki knjižice blagoslovov – kako lépo, radostno in bogastva polno poslanstvo! Niti za trenutek ga nista mogla »ogroziti« ne oster veter in mraz, ki je neusmiljeno zarezoval v naša lica in roké, niti bele snežinke, ki so ob zaključku naše dvodnevne večerne poti, nenadoma in prvič v tej zimi pobelile ulice in dvorišča naše vasi. Prijazni župljani so nas, prižganih luči ob vhodnih vratih, nestrpno pričakovali ter z veseljem prezeblim in rdečeličnim kolednikom odpirali vrata svojega doma in srca ter v skrinjico za potrebe naših misijonarjev, tudi letos, primaknili lep znesek. Svoja dragocena doživetja, občutja in vtise smo si nato koledniki, v kratkem srečanju v župnišču, tudi podelili med sabo. Seveda nasmejanih, veselih in srečnih obrazov ter ob glasno zapeti koledniški pesmi »Svetla zvezda«.
Gabika Vurcer

BREZNICA
Koledovanje je tudi letos potekalo v prijetnem vzdušju in osrečevalo tako obiskane kot nas. Zdaj nas ljudje od božiča naprej že težko pričakujejo in povedo, da prazniki brez nas ne bi bili enaki. Nekateri so vsako leto ganjeni in imajo solzne oči, ko jim voščimo. Večinoma obiščemo tiste, ki so nas povabili. Kljub temu pa vsako leto sem ter tja še koga presenetimo in preizkusimo, kako nas bo sprejel. Ugotovili smo, da tam, kjer lani še niso postavili jaslic (tedaj menda ni bilo časa …), so letos jih, saj so vedeli, da bomo trikraljevski koledniki spet želeli počastiti Jezuščka pri njih. Ponekod nas pogostijo še s čajem, prav vsi pa pripravijo sladkarije, da jih koledniki odnesejo s seboj. In te dobrote potem, ko se vrnemo na svoje zbirališče in preštejemo, koliko se je nabralo v skrinjico, z veliko mero pravičnosti razdelimo v vrečke prav za vsakega. To je še dodaten čar koledovanja. Greš, da boš podarjal in osrečeval, nazadnje si pa sam tako srečen in ponosen, da bi bilo težko presoditi, kdo je dobil več. Najbolj utrujajoče od vsega je – sezuvanje. Pri vsaki hiši se namreč poklonimo njihovim jaslicam, te pa večina postavijo v dnevni sobi. O, kako smo veseli tam, kjer rečejo, da naj gremo kar obuti naprej in se nam ni treba spet truditi z vezalkami … Navadno traja koledovanje štiri ure na dan in vsaka ekipa gre dvakrat na pot. Najobsežnejša vas pa je zahtevala kar šest ur dolgo turo in četudi majhni (najmanjši še predšolski), smo jo zmogli v enem dnevu.
Vse se je srečno končalo, čeprav se je moral en kolednik odpovedati koledovanju, ker si je en dan pred tem zlomil nogo. Tudi kralj, ki se je preveč od blizu grel pri kaminu in se mu je zažgalo ogrinjalo, jo je dobro odnesel. Ogrinjalo ima pa veliko luknjo. In tisti dan, ko je snežilo, smo premočili kar nekaj nogavic – vseh še nismo vrnili gostiteljem, ki so nam prijazno posodili zalogo nogavičk, ki so jih njihovi otroci že prerasli, kolednike so pa rešile mraza.
Barbara Kunstelj, župnija Breznica (na Gorenjskem)

ČERNEČEČERNEČE
Od 26. do 29. decembra smo v župniji izvedli letošnje trikraljevsko koledovanje.
18 kolednikov, razdeljenih v pet skupin, je v naše domove prineslo voščila za božične in novoletne praznike, župljani pa so s svojimi darovi prinesli upanje na boljše življenje otrokom in mladim v Ukrajini, na Madagaskarju in v Etiopiji.
Velja pohvaliti vse kolednike in druge, ki so jim pri akciji pomagali. Ne sneg, mrzel veter, pa tudi spolzke ceste in mraz nad desetimi stopinjami pod ničlo, jih niso ustavili.
Franci Kotnik

JAVORJE NAD ŠKOFJO LOKOJAVORJE NAD ŠKOFJO LOKO
Smo iz majhne župnije Javorje v Poljanski dolini, okrog 400 duš. Večina jih je pridnih, delovnih in požrtvovalnih, ki skrbijo za dobrobit svojega kraja in širše. Prav zato so mladi z navdušenjem nosili veselo oznanilo in blagoslov po vseh domovih v raju pod Blegošem. Poznajo se težji časi, vendar so ljudje še vedno pripravljeni po svojih močeh pomagati drugim v stiski, prav tako radi prisluhnejo potrebam naših misijonarjev.
Malo pozno se oglašam, pa upam da nas boste še uspeli kam stlačiti.
Zdravo in blagoslovljeno leto vam želimo vsi.
Marija Kokelj

KRANJ-ŠMARTIN
Hvala vsem 94 kolednikom (kraljem, pastirjem, angelom, animatorjem, mladinski skupini in skupini Dotik), šoferju Alešu, Mariji, ki je skrbela za oblačila in izdelala nove krone in nekaj novih kraljevskih oblačil, Maruši, ki je pomagala v Bitnjah in igrala na pevskih vajah, Tomažu, ki je popravljal zvezdice ter seveda g. Bojanu, ki je kolednikom podelil koledniški blagoslov. Vsi skupaj smo naredili nekaj dobrega in zato nam je lahko toplo pri srcu.
Koledovali smo dve soboti, najprej 6 skupin, nato 7 skupin, najbolj požrtvovalni so koledovali dvakrat. Skupine so bile “močne”, saj so štele od 8 do 12 kolednikov. Velik poudarek damo na ubrano petje, zato imamo štiri pevske vaje. Tudi besedilo imamo vsako leto drugačno. Največ besedil črpam iz koledniškega izročila, ki ga dobim v različni literaturi, včasih pa še sama kaj spesnim. Vse dobro v novem letu vam želim, Irena Dolenc

LJUBNO OB SAVINJILJUBNO OB SAVINJI
Koledovanje v župniji se je pričelo v začetku pobude Misijonskega središča Slovenije leta 1995-1996. Od začetka sta delovali pod vodstvom mladih animatorjev dve skupini v dveh vaseh. Sam center župnije in ostale vasi so ostali prikrajšani za to dobrodelno akcijo.
Ker nad koledovanjem niso bili navdušeni le koledniki, ampak vse družine, ki so jih obiskali, smo se pri verouku in z mladinsko skupino dogovorili, da sestavimo za naslednje leto več skupin.
Sedaj že nekaj let deluje devet koledniških skupin, ki jih vodijo animatorji. Ker so zaradi razdalje med hišami (tudi od 5-8 km) poti kar dolge, pristopijo na pomoč sodobne kamele (domači avtomobili) in so tako tudi starši vključeni v koledovanje.
Koledovanje se prične na praznik sv. Štefana, ko je pri sv. maši blagoslov kolednikov in vsega kar potrebujejo za koledovanje. Ob tej priložnosti naredimo skupni posnetek – fotografijo, večkrat se fotografiramo ob koncu koledniške akcije in vsak kolednik dobi spominsko fotografijo.
Kot vedno, so se skupine tudi letos udeležile skupnega škofijskega srečanja vseh kolednikov. Za nagrado pa so si koledniki ogledali še zanje primeren film, ki govori o vrednotah družinskega življenja.
Na praznik Svetih treh kraljev se pri večerni sv. maši otroci ali animatorji, ko prinesejo svoje darove in jih položijo k jaslicam, zahvalijo vsem darovalcem in staršem, ki so jim med obiskovanjem domov omogočili premagovati razdalje.
Kako doživljajo to akcijo koledniki sami, najlepše povedo besede ene od skupin:
»Hvaležni smo Gospodu, da nas je izbral,
da nas je na poti varoval,
ko smo prosili dar za ljudi,
ki jih v misijonih huda revščina teži«
in dodali besede sestre Marjete Zanjkovič z Madagaskarja: »Naj bo tudi vam nasmeh naših otrok vaše upanje in tolažba, da bo vse, kar ste storili našim najmanjšim bratom, storili samemu Jezusu, ki se istoveti z njimi. Bog povrni vsem v imenu vseh naših otrok in njihovih družin. V molitvi vas ne pozabimo nikoli.
Otroci v misijonih vam kličejo zdaj:
‘Vi ste vrnili izgubljeni nam raj’.«
Koledniki župnije Ljubno ob Savinji
Foto: Franjo Atelšek

OBIRSKOOBIRSKO NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM
Koledovanje ali Trikraljevsko petje, kot to rečejo pri nas, so že davno začeli danes znani bratje Smrtnik. Za njimi smo sprejeli to plemenito poslanstvo drugi, ki pa smo sedaj tudi že starejši in imamo zaradi svojih družin mnogo obveznosti. Zato smo tokrat povabili mlajše, ki so to z veseljem sprejeli. Obiskali so prav vse družine v naši gorski fari pod Obirjem. V dveh dneh so s pesmijo in recitacijo osrečevali farane, na praznik Treh kraljev pa tudi obogatili sveto mašo.
Barbara Paulič

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKOPOLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
Trikraljevska akcija je v našem kraju že vrsto let lepo sprejeta. Otroci radi darujejo svoj čas in voljo za koledovanje v prazničnih dneh. Pogumno in požrtvovalno obiščejo vse domove župnije in družinam prinašajo božično veselje in blagoslov Novorojenega. Šoferji poskrbijo, da koledniki lahko potrkajo na vsa vrata, tudi tista iz bolj oddaljenih vasi župnije.
Letos so koledovale 4 skupine, ki so bile povsod zelo lepo sprejete. Naši koledniki s ponosom povedo, da so za otroke v misijonih zbrali 6.647,90 €, kljub temu, da imamo za sabo kar pestro leto. Narava nam je večkrat pokazala svojo moč. Tako žledolom, kot tudi poplave so letos preizkušale našo dolino. Vendar se je ponovno pokazalo, da tukaj žive ljudje, ki so odprti za dobroto. Zbrali smo višji znesek kot lani. Domačini so kolednike obogatili ne le z darom za misijone, temveč tudi z veliko sladkimi dobrotami.
Hermina Peternel

ODRANCIODRANCI
Šestdeset kolednikov, razdeljenih v deset skupin, se je pod vodstvom desetih animatorjev v torek, 30. decembra 2014, zjutraj zbralo v cerkvi pri sveti maši. Sodelovali so z branjem različnih besedil, z molitvijo in prinašanjem darov. S srečanjem z Jezusom pri sveti maši so se pripravili na poslanstvo oznanjevanja, ko so po odranskih družinah oznanjali, da je Jezus med nami, da živi, da nas ima rad. Obenem so zbirali darove za otroke v misijonskih deželah, za kar skrbi Misijonsko središče Slovenije. Odranski koledniki bodo omogočili lepšo prihodnost številnim otrokom, saj so zanje zbrali 2.810 eur. S sladkarijami so bili tudi sami obdarovani, za kar so hvaležni dobrim odranskim ljudem.
Besedilo in foto: Lojze Kozar ml.

SLOVENJ GRADECSLOVENJ GRADEC
V Slovenj Gradcu smo se z otroki imeli znova lepo. Ob koledovanju je bilo toliko iskrenega veselja, žarečih oči in tudi prekipevajoče otroške igrivosti, da je vse skupaj z besedami težko opisati. Bogu hvala za te otroke, Bogu hvala za ljudi, ki so pripravljeni darovati in Bog blagoslovi tiste, ki bodo to pomoč prejeli.
Po skrbnih pripravah, se je v zimski sobotni popoldan podalo sedem pisanih skupin mladih svetih kraljev, Gašperjev, Mihov in »črnih« Boltežarjev s kronami na glavah in pastircev s klobuki ter palicami in »skrinjami« v rokah. Z odraslimi spremljevalci so obiskali okoli dvesto družin po župnijah naše Pastoralne zveze.
Veselje ter ponos otrok nad zbrano lepo vsoto denarja je organizatorje koledovanja utrdilo v spoznanju, da je kljub »težkim časom« vredno vztrajati in humanitarno akcijo, ki ima v naši župniji bogato tradicijo, ohranjati pri življenju tudi v bodoče. Naslednji dan, v nedeljo, pa smo se koledniki dobili še na skupinskem sankanju. V uricah prijetnega druženja na snegu smo podoživeli lepoto letošnjega koledovanja, izmenjali vtise in se otrokom zahvalili za njihovo pripravljenost.
Drago Borkovič

STARA LOKASTARA LOKA
Prve dni novega leta so domove naše starološke župnije obiskali trikraljevski koledniki; tokrat že sedmo sezono zapovrstjo. S pesmijo in razigranostjo so nas vabili k radodarnosti in solidarnosti z ljudmi v misijonih, ki jih pesti revščina in pomanjkanje. Tri dni zaporedoma so mladi, zbrani v 10 koledniških skupin, požrtvovalno hodili od hiše do hiše in ljudem prinašali Jezusa in njegov mir. Vsak dan so pred župniščem prejeli župnikov blagoslov, da ga ponesejo na domove po naseljih in zaselkih Stara Loka, Podlubnik, Vešter, Trnje, Binkelj, Virlog, Moškrin, Groharjevo naselje, Križna gora, Cavrn, Pevno in Papirnica. Na praznik Svetih treh kraljev so se koledniki skupaj z župnijskim občestvom pri sveti maši zahvalili za prejete milosti in darove, po sveti maši pa so skupaj z Grudnovimi Šmiklami sodelovali v kulturnem programu pred Marijino kapelico na starološkem trgu. S posluhom za stisko in potrebe bližnjega smo starološki farani darovali 4.100 EUR za slovenske misijonarje po svetu.
Urška Florjančič in Mojca Berce, foto Janez Jezeršek

SV. JAKOB OB SAVI

Sv. Jakob ob Savi