Botrstvo Salomoni

Salomonovi otoki ležijo v Melaneziji, v JZ delu Tihega oceana. Država je velika približno za Slovenijo in pol, prebivalcev pa je za četrtino Slovenije. Obsega dve ločeni skupini otokov in okoli 1,3 milijona km2 okoliškega morja.
Večji otoki so zgrajeni iz starejših vulkanskih kamnin, manjši so večinoma nizki koralni otoki, na otoku Savo je delujoč ognjenik. Otoki so večinoma gorati in močno razčlenjeni s težko prehodnimi rečnimi dolinami. Podnebje je ekvatorialno, z enakomerno visokimi temperaturami vse leto. Večinsko prebivalstvo so Melanezijci (93%), na odmaknjenih otokih na V ter na otokih Rennell in Bellona živijo Polinezijci, v mestih nekaj Evropejcev in Kitajcev. Domače prebivalstvo je kulturno in jezikovno zelo raznoliko (več kot 80 različnih jezikov), velike razlike so zlasti med prebivalci obalnih vasi in notranjosti. Njihov uradni jezik je angleščina. Dežela je bila sto let pod angleško upravo, leta 1978 pa je postala neodvisna. Salomonovi otoki imajo šibko gospodarstvo, precej odvisno od izvoza lesa, kmetijskih pridelkov in rib ter gospodarske pomoči drugih držav. Zaradi medetničnih spopadov so se gospodarske razmere zelo poslabšale, tuji kapital in velik del kvalificirane delovne sile pa so zapustili otočje. Okoli 75% prebivalstva se preživlja s kmetijstvom in ribištvom.
Država, ki šteje šesto tisoč prebivalcev, ni nikoli prav zaživela, čeprav ima volitve, parlament in vlado. Zato je razumljivo, da socialno varnost še naprej zagotavljajo rodbinske in plemenske skupnosti. Na podeželju, kjer živi 83% prebivalstva, skrbijo za zdravje po skromnih možnostih razne Cerkve. Okrog 20% ljudi je podhranjenih, otroška umrljivost je 20/1000 rojstev.

Šolstvo
Vzgojnoizobraževalni sistem na Salomonih temelji na angleškem. Osnovna šola ima 6 razredov (grades) z zaključnim državnim izpitom. Srednja šola ima dve stopnji: nižjo od 1.-3. razreda (form) in višjo 4.-7. razreda. Državni izpit je po 5. 6. in 7. razredu. Po 6. razredu je mogoče iti na strokovno šolo, po 7. razredu pa na visoko. Na Salomonih sta visoki šoli poleg anglikanskega in katoliškega bogoslovja še učiteljišče in tehnični inštitut, za druge študije pa je treba v sosednjo državo Fidži.
Osnovna šola ni ne splošna ne obvezna, je pa vlada leta 2009 uzakonila brezplačno osnovno šolo, a je to le mrtva črka na papirju. Ni namreč denarja ne za plače učiteljev ne za šolske stavbe, opremo in učna sredstva, še zlasti ne na podeželju. Zato na manjših otokih ni šol, večina otrok pa nima kam, ker družine nimajo denarja, da bi jih poslali v šolo na kak večji otok. Če že, potem pošljejo le enega sina, zato je večina deklet in žena nepismenih.
V teh razmerah ne preostane vaškim in cerkvenim skupnostim drugega, kot da same organizirajo vrtec in šolo, to pa tudi pomeni, da jo morajo vzdrževati same. Največji strošek so vzgojiteljske in učiteljske plače, mnogokrat pa morajo najprej izšolati tudi te.

Botrstvo
Otroci, ki jih predlagamo za botrstvo, so s katoliške osnovne šole na otoku Loun v Russelovem otočju. Ker so z več otokov, vse šolsko leto preživijo na Lounu, sicer pa so ali iz katoliških ali anglikanskih družin iz ljudstva Lavukal. Pouk je v angleščini in pidžinu. Ker je najbližja srednja šola na otoku Guadalcanal, do katerega je tri ure in več s čolnom z motorjem po mirnem morju, zelo malo otrok nadaljuje šolanje po končani osnovni šestletki. Zato prebivalci Louna in sosednjih otokov razmišljajo o lastni srednji šoli. Kolikor bi osnovnošolci imeli botre, bi lahko denar, ki gre zdaj za osnovno šolo, namenili za srednjo in tako otrokom na teh izoliranih otokih omogočili še srednjo izobrazbo in z njo tudi bolj obetavno prihodnost. Mesečni znesek za šolanje otroka na Salomonovih otokih znaša 15 EUR. Z vašim darom pomagate plačati šolnino in plače učiteljem, ki jih šolski svet najema po vsej deželi, saj učitelji neradi gredo na tako osamljen otok in, če že pridejo, tam ostanejo le leto ali dve, če se slučajno ne poročijo.

Vsem, ki se nam pridružujete v solidarnosti in pomoči pri šolanju otrok lounskega dela Russellovega otočja, se skupaj z vsem lavukalskim ljudstvom iskreno zahvaljujemo in na vse kličemo obilo božjega blagoslova in vsega dobrega.