ZBORNIK MISIJONSKEGA SIMPOZIJA

Z željo po oživitvi misijonskega zagona v Cerkvi je papež Frančišek oktober 2019 razglasil za izredni misijonski mesec. V okviru tega meseca so narodni uradi za misijone po celem svetu organizirali vrsto dogodkov. Tudi v Misijonskem središču Slovenije smo sledili papeževemu pozivu. Pripravili smo številne dogodke, med katerimi zagotovo najbolj izstopa misijonski simpozij, ki je potekal 12. oktobra v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Pričetek simpozija je sicer predstavljala že slovesna otvoritev izrednega misijonskega meseca, 28. septembra na Svetih Višarjah, ko sta po sv. maši, ki jo je vodil škof msgr. Pirih, sledili predavanji dr. Janeza Juhanta in g. Jožeta Kopeiniga.
Simpozij je bil organiziran z namenom, da bi pričeli z iskanjem smernic, ki bi nakazale pot, na katero naj se Cerkev na Slovenskem utiri, da bo napredovala, rasla in se uspešno soočala z izzivi današnjega sveta in bo – kot želi papež Frančišek – vedno bolj pogumna, vedno bolj misijonska in vedno bolj v izhodu.
Smernice, ki smo jih tekom simpozija izluščili, so izrazito pastoralne narave in se dotikajo marsikaterega področja, ki presega ožji okvir Misijonskega središča Slovenije. Zato srčno upamo, da bo zbornik služil kot spodbuda ostalim cerkvenim institucijam in službam ter nasploh življenju Cerkve na Slovenskem, da se bodo tudi one usmerile v misijonsko pastoralo naših vernikov in vseh prebivalcev Slovenije. Že papež Benedikt XV. (1854-1922), je namreč zapisal: »Kdor hoče obnoviti in poglobiti versko življenje v škofiji ali župniji, mora začeti z misijonskim delom«.
Vse, ki ste kakorkoli pripomogli širiti pobudo izrednega misijonskega meseca oktobra 2019 vabimo, da jo skupaj nadaljujemo. Misijonski simpozij se namreč s sklepom srečanja v Ljubljani nikakor ni končal. V resnici se je šele dobro začel.
Zbornik lahko najdete tukaj.