plakat_MN2018-m

MISIJONSKA NEDELJA 2018

V Katoliški Cerkvi 21. oktobra 2018 obhajamo 92. svetovni misijonski dan – mi­sijonsko nedeljo.

Vseslovensko praznovanje
Skupno praznovanje misijonske nedelje bo letos v novomeški škofi­ji, v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Trebnjem. Ob 15.00 bo molitvena ura za misijone, ob 16.00 pa slovesno somaševanje pod vodstvom novome­škega škofa msgr. Andreja Glavana. Pričeval bo g. Tone Kerin CM, dolgoletni misijonar na najzahtevnejšem predelu Madagaskarja.

Svetovna prostovoljna nabirka
Na ta dan, kakor prvi kristjani, slovenski katoličani poleg molitve prispevamo svoj konkretni dar za naše apostole v misijonih, za njihovo ozna­njevanje evangelija v krajih, kjer Cerkev še ni nav­zoča ali še ni samostojna. Zato na misijonsko nedeljo po vseh slovenskih župnijah poteka tradicionalna misijonska nabirka. Ta se solidarno porazdeli za potrebe oznanjevanja evangelija po vsem svetu, kar vključu­je tudi človeški in kulturni razvoj številnih ljud­stev. »Vsaka duhovna ali gmotna revščina je posledica zavračanja Boga,« pravi papež Frančišek v letošnji misijonski poslanici z naslovom Skupaj z mladimi ponesimo evangelij vsem! in vse vernike, zlasti mlade, vabi, da »živimo z veseljem svojo odgovornost za svet«. To ni naloga samo mi­sijonarjev, vsak izmed nas ima svoje poslanstvo in tudi misijonska nedelja je priložnost, da to poslan­stvo uresničimo. 

Misijonsko leto 2018
Letošnje leto je v Cerkvi na Slovenskem še po­sebej misijonsko obarvano. Oratoriji in šmarnice so bili po­svečeni misijonskemu geniju Frideriku Baragu, ki je bil v ospredju tudi na nedeljo svetniških kandidatov ob 150. obletnici smrti. Letos obhajamo 175-letnico Misijonskega otroštva (ali Svetega otroštva), te ču­dovite misijonske karizme za otroke. Prav letos mineva 50 let od prihoda prvih slovenskih mi­sijonarjev v škofijo Farafangana na Madagaskarju, ki se je tudi po njihovi zaslugi tako razvila. Papež Frančišek je maja sprejel slovenskega misijo­narja Pedra Opeko in za vso Cerkev napovedal izre­dni misijonski mesec oktobra 2019.

Vsi verni kristjani vljudno vabljeni v Trebnje in še bolj k velikodušnem sodelovanju v svetovni nabirki za naše najrevnejše brate in sestre v misijonih. Svoj dar za misijone lahko oddate v svojih župniščih tudi po misijonski nedelji.