Oratorijska misijonska akcija 2018

Letošnje oratorije, ki potekajo po več kot 300 slovenskih župnijah, zaznamuje misijonski duh enega izmed največjih slovenskih misijonarjev, škofa Barage. Letos, namreč, obhajamo 150. obletnico njegove smrti. Vendar se animatorji oratorija niso ustavili zgolj na lepih spominih, v obletnici so videli priložnost za širjenje misijonske zavesti med mladimi ter za slovenske misijonarje narediti tudi nekaj konkretnega. Na oratorijih izdelujejo indijanske okraske, zbrane prostovoljne darove pa bodo namenili indijanskim otrokom v amazonskem pragozdu v Braziliji. Tam že desetletja služi misijonarka, sestra Agata Kociper. O tem, kako tam živijo, in kaj bodo počeli z zbranimi darovi, pa prisluhnimo besedam sestre Agate.

Amazonski otroci, ki živijo na področju Rio Negra, so od glavnega mesta Amazonije, Manaus, oddaljeni približno 1500 km. Tukaj ni cest. Naše poti so vode reke Amazonke in njenih pritokov, kot so reke Rio Negro, Içana, Walpes, Tiquie, če omenim le te, kjer delujemo Hčere Marije Pomočnice med indijanskimi plemeni, drugače jih je pa še in še … Lahko si pogledate na zemljevidu.
Otroci so skromni in veseli vsakega najmanjšega daru. Misijonarji veliko delamo na spoštovanju in ohranjanju njihove kulture, tudi med drugimi ljudstvi, saj jo še danes marsikje diskriminirajo. Ker pa je slovensko srce odprto za Jezusu ljube otroke, se vi letos podajate v veliko avanturo. Obiskali nas boste v amazonskem pragozdu in se osvežili z vodami reke Amazonke in Rio Negra, dveh najbolj znanih rek. Z našimi otroki in mladimi želite podeliti prijateljstvo in pokazati, da ste zmožni premostiti mostove in meje, da naredite akrobatske skoke v višino in se znajdete kar naenkrat med nami, v amazonski džungli. Naši oratoriji so tukaj redno enkrat na teden, kakšen pa malo manjkrat zaradi oddaljenosti, saj gredo sestre z animatorji v odmaknjene kraje, med tiste, ki so celo od svojih malo pozabljeni.  Pri oratorijih se zbira do 100 otrok in mladih, ponekod pa še več.
Z vašimi darovi bomo tem otrokom omogočili razvijanje različnih talentov za služenju Bogu. Nakupili bomo športne pripomočke, igre, glasbene instrumente, šolske potrebščine, oblačila in higienske predmete, seveda pa ne sme manjkati tudi kaj za pod zob, česar se ob vsem še najbolj razveselijo. Ne morete si misliti, kako so veseli, ko dobijo kozarček soka in pet piškotkov ob zaključku oratorija. Vsi preznojeni pri temperaturi 35oC, a se ne predajo. Igrajo, nabijajo žogo, delajo ročna dela, razvijajo športne in glasbene spretnosti. Ne manjka jim priložnosti za tekmovanje v verskih in bibličnih, marijanskih kvizih. Omogočili jim boste nakup novih žog, vzgojnih, ustvarjalnih in pedagoških igric, s svetom povezanih računalnikov, na katerih se bodo najprej animatorji naučili njihove uporabe, potem pa še otroci.

No, naj zaključim, pa še kaj ob drugi priložnosti.

s. Agata Kociper